Efektywny algorytm obrazowania w tomografii ultradźwiękowej i radiowej dla zagadnień dwuwymiarowych

Tomasz Rymarczyk , Jan Sikora , Krzysztof Polakowski , Przemysław Adamkiewicz

Abstract

Abstract: This article presents a new effective imaging method that can be applied in ultrasonic and radio tomography. The proposed method by changing the shape of the pixels leads to a substantial simplification of the algorithm at the cost of small approximations. As proved in the work, these approximations do not have a significant impact on the readability of the image which is several times faster (Effective ultrasound and radio tomography imaging algorithm for two-dimensional problems).
Author Tomasz Rymarczyk - Research and Development Center, Netrix S.A
Tomasz Rymarczyk,,
-
, Jan Sikora - Politechnika Lubelska (PL)
Jan Sikora,,
-
, Krzysztof Polakowski (FACME / ICME)
Krzysztof Polakowski,,
- The Institute of Construction Machinery Engineering
, Przemysław Adamkiewicz - Research and Development Center, Netrix S.A.
Przemysław Adamkiewicz,,
-
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol94
No6
Pages62-69
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishTransmisyjna Tomografia Dyfuzyjna, Tomografia Radiowa, Algebraiczne Techniki Rekonstrukcyjne, rozkład względem wartości osobliwych
Keywords in EnglishUltrasound Transmission Tomography, Radio–Frequency Tomography, Algebraic Reconstruction Techniques, Singular Values Decomposition*
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW artykule przedstawiono nową efektywną metodę obrazowania, która może być zastosowana w tomografii ultradźwiękowej i radiowej. Proponowana metoda poprzez zmianę kształtu piksela prowadzi do znacznego uproszczenia algorytmu, kosztem niewielkich przybliżeń. Jak udowodniono w pracy, przybliżenia te nie mają istotnego znaczenia co do czytelności obrazu, kilkunastokrotnie przyspieszając jego uzyskanie
URL http://www.pe.org.pl/articles/2018/6/11.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.439; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back