Zastosowanie aktywowanych pirolizatów zużytych opon do usuwania wybranych herbicydów z roztworów wodnych

Krzysztof Kuśmierek , Andrzej Świątkowski , Tomasz Piotr Kotkowski , Robert Cherbański , Eugeniusz Molga

Abstract

Three tire pyrolysis chars were activated in a CO2 atm. at 1100oC and used as adsorbents for removal 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid and 2-methyl-4-chlorophenoxypropionic acid from their aq. solns. The amt. of adsorbed acids was correlated with the activation time and the degree of adsorbent surface development. The best adsorbent had a sp. surface area of 255 m2/g and a total pore volume of 0.447 cm3/g after 135 min long activation. The best adsorption efficiency was achieved at pH 2-3. The best compatibility of exptl. and model data was obtained for the Sips model.
Author Krzysztof Kuśmierek
Krzysztof Kuśmierek,,
-
, Andrzej Świątkowski
Andrzej Świątkowski,,
-
, Tomasz Piotr Kotkowski (FCPE / DPKT)
Tomasz Piotr Kotkowski,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Robert Cherbański (FCPE / DPKT)
Robert Cherbański,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Eugeniusz Molga (FCPE / DPKT)
Eugeniusz Molga,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Other language title versionsUse of activated tire pyrolysis chars for removal of selected herbicides from aqueous solutions
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2020
Vol99
No6
Pages905-910
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania aktywowanych pirolizatów ze zużytych opon do adsorpcji z wody modelowych herbicydów: kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D), kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego (MCPA) oraz kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksypropionowego (MCPP, Mecoprop). Adsorbenty otrzymano w wyniku aktywacji pirolizatów w atmosferze CO2 w temp. 1100°C, stosując różne czasy procesu. Wielkość adsorpcji wszystkich badanych adsorbatów była skorelowana z czasem aktywacji i stopniem rozwinięcia struktury porowatej adsorbentu. Najlepszy z adsorbentów (135 min long aktywacji) miał powierzchnię BET równą 255 m2/g i całkowitą objętość porów równą 0,447 cm3/g. Dla wszystkich adsorbentów i adsorbatów adsorpcja najefektywniej przebiegała przy pH 2–3. Z testowanych trzech modeli izoterm adsorpcji: Freundlicha, Langmuira i Sipsa najlepszą zgodność danych doświadczalnych i modelowych uzyskano dla równania Sipsa. Aktywowane pirolizaty są skutecznymi i jednocześnie obiecującymi adsorbentami do usuwania herbicydów z wody. Zwiększenie ich pojemności adsorpcyjnej jest potencjalnie możliwe wraz z większym rozwinięciem powierzchni właściwej za pomocą aktywacji chemicznej.
DOIDOI:10.15199/62.2020.6.15
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 16-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?