Możliwości polderyzacji obszaru zawala w rejonie Stężycy nad Wisłą

Anna Sosnowska

Abstract

The topic of flood protection, including polders, is usually raised on the occasion of every major flood event and after some time, when some provisional remedies are applied, the discussion fades. Polders as hydro-technical facilities, completing the task of taking over the flood wave peak, arouse a lot of conflicting emotions. On one hand it is believed that these are objects that can effectively complement flood protection system and can positively impact the environment. In contrast, high costs, low efficiency and many other reasons, cause that this is not a popular form of flood protection. The computational part of this paper focuses on non-existent polder in Stężyca with a total capacity of about 24 million m3. The model of the Vistula River section taking into account the existence of the polder was made using HEC-RAS. Calculations related to the rate of filling the reservoir with three different variants of unsteady flow and different lengths of the sill at polder inlet. Simulations have shown that the extremal case would require an inlet with a length of approx. 400 m to fully fill the polder during the flood. In the second part of the paper positive and negative aspects of polders’ construction were discussed.
Author Anna Sosnowska (FEE / DHEH)
Anna Sosnowska,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765
Issue year2016
Vol15
No4
Pages309-319
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishWisła Środkowa, poldery, modelowanie hydrauliczne
Keywords in EnglishMiddle Vistula, polders, hydraulic modelling
Abstract in PolishTemat ochrony przeciwpowodziowej, w tym polderów, jest zwykle podnoszony przy okazji każdej większej powodzi i po pewnym czasie, gdy zastosowano już doraźne środki naprawcze, dyskusja cichnie. Poldery jako obiekty hydrotechniczne, mające za zadanie przejąć szczyt fali powodziowej, wzbudzają wiele przeciwstawnych emocji. Z jednej strony uważa się, że są to obiekty, które mogą skutecznie uzupełniać system ochrony przeciwpowodziowej i pozytywnie wpływać na środowisko przyrodnicze. Z drugiej strony wysokie koszty, niska efektywność i wiele innych elementów sprawiają, że nie jest to popularna forma ochrony przed powodzią. W części obliczeniowej pracy skupiono się na nieistniejącym polderze w Stężycy o całkowitej pojemności równej około 24 mln m3. Model odcinka Wisły z uwzględnieniem istnienia polderu wykonano w programie HEC-RAS. Obliczenia dotyczyły szybkości napełniania tego zbiornika przy trzech różnych wariantach przepływu nieustalonego i przy różnych długościach przelewu na wlocie do polderu. Symulacje wykazały, że w krytycznym przypadku niezbędny byłby wlot o długości ok. 400 m, aby w całości napełnić polder podczas trwania wezbrania. W drugiej części pracy podjęto dyskusję na temat pozytywnych i negatywnych aspektów budowy polderów.
DOIDOI:10.15576/ASP.FC/2016.15.4.309
Languagepl polski
File
15_4_309.pdf 1.34 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?