Symulacja powstawania dendrytów podczas filtracji aerozolu na pojedynczym włóknie

Arkadiusz Moskal , Rafał Konopka

Abstract

Opracowano model dwuwymiarowej symulacji powstawania dendrytów podczas filtracji na pojedynczym włóknie i wykonano jego numeryczną implementację. Dokonano kilku symulacji dla zmiennych wartości ładunku elektrycznego zgromadzonego na włóknie i dla różnych średnic deponowanych cząstek. Dla cząstek o średnicy mniejszej od l urn uwzględniono wpływ ruchów Browna na trajektorię ruchu. Oszacowano wymiar fraktalny powstałych układów geometrycznych.
Author Arkadiusz Moskal (FCPE / CIPE)
Arkadiusz Moskal,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Rafał Konopka (FCPE)
Rafał Konopka,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Other language title versionsSimulation of dendrite formation during aerosol filtration on a single fibre
Journal seriesPrace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, [Prace Instytutu Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej], ISSN 1234-4354
Issue year2000
Vol26
No1
Pages115-125
Keywords in Englishdendrite formation, aerosol filtration
Abstract in original languageA simple 2-D model of dendrite formation on a single fibre is presented in this paper. A numerical simulation of this process for various conditions was performed. For particles less than l [urn] the Brownian diffusion was taken into account. The fractal dimension of the geometrical structures was calculated.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?