Influence of process parameters on the size and morphology of poly-L-lactide acid nanofibers obtained by solution blow spinning

Krzysztof Faliszewski , Michał Wojasiński , Tomasz Ciach

Abstract

Solution Blow Spinning (SBS) is a process in which solid nanofibers are produced from a polymeric fluid stream delivered through a milimeter-scale inner nozzle and elongate by pressured gas supplied to outer nozzle in coaxial nozzles system.Nanofibers have been prepared by SBS of 5 wt% poly-L-lactide acid (Mw > 200kDa) solution in 3/1 (v/v) chloroform/acetone mixture. An analyze of an influence of two process parameters – polymer solution feed rate and gas pressure on the size and morphology of obtained nanofibers was investigated. Changing the gas pressure has a significant impact on the size of the formed nanofibers while the feed rate is primarily responsible for the stability of the process. Effect on the morphology of nanofibers of both parameters is negligible. However, the appropriately adjusting of them allows reduction of the amount of contaminants in nonwoven.
Author Krzysztof Faliszewski (FCPE)
Krzysztof Faliszewski,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Michał Wojasiński (FCPE / DBBE)
Michał Wojasiński,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
, Tomasz Ciach (FCPE / DBBE)
Tomasz Ciach,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
Pages1-6
Publication size in sheets0.5
Book European Young Engineers Conference 19-20 kwietnia 2013, 2013, ul. Waryńskiego 1, Warszawa 00-645, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 100 p.
Keywords in Englishnanofibers, solution blow spinning, poly-L-lactic acid
Abstract in PolishRozdmuch roztworu polimeru (SBS) jest procesem, w którym stałe nanowłókna wytwarza się z polimerowego strumienia płynu dostarczanego przez wewnętrzną dyszę o średnicy rzędu milimetrów i wydłużanego przez sprężony gaz dostarczany do dyszy zewnętrznej układu współosiowych dysz. Nanowłókna przygotowano procesem SBS z roztworu 5% wagowych kwasu poli-L-mlekowego (masa cząsteczkowa> 200 kDa) w 3/1 (v / v) mieszaninie chloroformu/acetonu. Analizowano wpływ dwóch parametrów procesowych–szybkość podawania roztworu polimeru i ciśnienie gazu narozmiar i morfologei otrzymanych nanowłókien. Zmiana ciśnienia gazu ma znaczący wpływ na wielkość formowanych nanowłókien, podczas gdy szybkość podawania roztworu jest przede wszystkim odpowiedzialna za stabilność procesu. Wpływ obu parametrów na morfologię nanowłókien jest nieznaczny. Jednakże, odpowiednie dobranie ich wartości umożliwia zmniejszenie ilości defektów struktury włókniny.
Languageen angielski
File
FaliszewskiK.,Infl..pdf 321.64 KB
Score (nominal)0
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2018-06-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?