Samorządowe kolegia odwoławcze – ostatni bastion niezależności w administracji publicznej?

Robert Suwaj , Justyna Przedańska

Abstract

Przedmiotem opracowania jest prezentacja wyników analizy zasadności potencjalnej modyfikacji modelu funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych jako organów wyższego stopnia w dwuinstancyjnej strukturze postępowania administracyjnego. W ocenie autorów koncepcja, na podstawie której aktualnie funkcjonują kolegia, wykazuje cechy charakterystyczne dla organów, których celem działania jest obiektywne i rzetelne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej. Stanowią one bowiem przykład dużej efektywności działania tej sfery administracji, która nie jest związana z aspektem politycznym czy finansowym podejmowanych w pierwszej instancji rozstrzygnięć.
Author Robert Suwaj (FASS / DALPP)
Robert Suwaj,,
- Department of Administrative Law and Public Policy
, Justyna Przedańska
Justyna Przedańska,,
-
Journal seriesSamorząd Terytorialny, [Local Self-Government], ISSN 0867-4973, e-ISSN
Issue year2020
No5
Pages11-24
Publication size in sheets0.65
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 01-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?