Przegląd metod rozliczeń za moc bierną

Sławomir Bielecki

Abstract

Reactive power is non-active power but it is indispensable for well-functioning of electric power system as well as for proper operation of different electric machines and devices. The still unclear physical interpretation of reactive power causes that its pricing is based on quite different rules as compared with pricing methods used in the case of active power (and active energy). Creation of adequate reactive power pricing has been a subject of large scientific research with substantial involvement of power system practitioners. This paper provides a critical literature review of different proposals of reactive power pricing that may serve as a starting point in seeking the best pricing methods to be implemented in competitive electric energy market.
Author Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (B 14 pkt)
Issue year2015
No9
Pages61-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmoc bierna, rynek energii, opłaty za moc bierną, kształtowanie opłat za energię
Keywords in Englishreactive power, power market, payment for reactive power, power pricing
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishMoc bierna nie jest mocą użyteczną, ale jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz wielu maszyn i urządzeń elektrycznych. Ze względu na odmienną, wciąż niejednoznaczną interpretację fizyczną mocy biernej w porównaniu z mocą czynną, opłaty za nią są kształtowane w odrębny sposób, nie w pełni odpowiadający wymogom konkurencyjnego rynku energii. Tworzenie właściwego systemu rozliczeń za moc bierną jest przedmiotem wielu prac naukowych i dyskusji z udziałem praktyków elektroenergetyków. W artykule dokonano przeglądu dotychczasowych propozycji nowych rozwiązań sposobu kształtowania opłat i rozliczeń za moc (energię) bierną, które mogą posłużyć jako punkt wyjścia przy poszukiwaniu najlepszych rozwiązań na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej.
DOIDOI:10.15199/48.2015.09.17
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.439; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*7 (2019-04-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back