Ocena stanu wykorzystania systemów informatycznych klasy LMS wspierających zarządzanie w organizacjach - wyniki badań empirycznych część II

Izabela Maleńczyk

Abstract

Evaluation of the use of LMS class information systems supporting management in organizations - empirical research results part II Summary: The article is the result of the author's empirical research on the assessment of the use of LMS (Learning Management System) class information systems supporting management in organizations. The aim of the study was to investigate the factual state of e-learning in Polish organizations. The paper presents the methodology and results of a survey conducted among employees of Polish enterprises which have implemented e-learning. The research was conducted on 87 companies operating in North-Western and Southern.
Author Izabela Maleńczyk (FPE / IOPS)
Izabela Maleńczyk,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriesRola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, ISSN 2081-478X
Issue year2013
Pages1-10
Keywords in Polishe-learning, badania, edukacja
Keywords in Englishe-learning, research, education
Abstract in PolishArtykuł jest wynikiem badań empirycznych autorki na temat oceny wykorzystania systemów informatycznych klasy LMS (Learning Management System) wspierających zarządzanie w organizacjach. Celem badania było poznanie faktycznego stanu funkcjonowania e-learningu w polskich przedsiębiorstwach. W artykule zaprezentowano metodykę i wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników polskich przedsiębiorstw, w których wdrożony został e-learning. Badania zostały przeprowadzone na 87 podmiotach działających w Polsce Północno-Zachodniej i Południowej.
URL http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/e-learning/2188-ocena-stanu-wykorzystania-systemow-informatycznych-klasy-lms-wspierajcych-zarzdzanie-w-organizacjach-wyniki-bada-empirycznych-cz-ii
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?