Kompozyty polimerowe aktywowane jonami prazeodymu do zastosowań w źródłach światła białego

Anna Maria Jusza , Ludwika Lipińska , Małgorzata Gil , Paweł Mergo , Ryszard Piramidowicz

Abstract

Materiały kompozytowe na bazie polimerów, będące połączeniem dwóch różnych faz o różnych właściwościach optycznych i mechanicznych – polimerowej osnowy i wbudowanych w nią nanostruktur aktywnych, stwarzają potencjalną możliwość projektowania i konstruowania nowej klasy źródeł promieniowania, charakteryzujących się niewielkimi rozmiarami, niską ceną i znakomitymi właściwościami optycznymi i mechanicznymi. Obszar potencjalnych zastosowań takich materiałów obejmuje nowoczesne systemy telekomunikacji optycznej, optoelektronikę zintegrowaną, optyczne przetwarzanie informacji i wiele innych. Aktywne kompozyty polimerowe, intensywnie badane i rozwijane od kilku lat, w opinii wielu autorów uważane są za rozwiązanie, które może zrewolucjonizować rynek źródeł promieniowania na zakres krótkofalowy (w tym żółtopomarańczowy, praktycznie niedostępny dla współczesnych laserów półprzewodnikowych) oraz źródeł światła białego. Polimery aktywne optycznie mogą znaleźć również zastosowanie w układach wzmacniaczy optycznych na zakres zielony i czerwony, kompatybilnych z optycznymi sieciami polimerowymi. W niniejszej pracy przedstawiamy wyniki badań nad właściwościami luminescencyjnymi w zakresie widzialnym materiałów kompozytowych na bazie poli(metakrylanu metylu) z wbudowanymi nanokryształami domieszkowanymi jonami prazeodymu. Prowadzone badania koncentrowały się na możliwości uzyskania emisji światła białego w opracowanych materiałach. Zakres prac, obejmował wytworzenie i charakteryzację strukturalną oraz wszechstronne zbadanie właściwości luminescencyjnych szeregu materiałów nanokrystalicznych (tlenkowych i fluorkowych) aktywowanych jonami Pr3+ oraz materiałów kompozytowych na bazie PMMA domieszkowanych tymi nanoproszkami. Wszechstronna charakteryzacja spektroskopowa nanokrystalitów oraz materiałów kompozytowych, obejmująca m.in. pomiary i analizę charakterystyk wzbudzenia i luminescencji oraz dynamiki fluorescencji stanów wzbudzonych domieszki aktywnej potwierdziła, że aktywne nanokrystality wbudowane w osnowę polimerową zachowują swoje oryginalne właściwości optyczne, a jednocześnie pozostają ekranowane zarówno od niekorzystnego oddziaływania z fononami matrycy jak również od wpływu zewnętrznych zanieczyszczeń (w szczególności jonów OH- ). W części opracowanych materiałów potwierdzono również możliwość uzyskania „białej” luminescencji. Wydaje się, że opracowane materiały pozwolą również na przetworzenie w postać włókien optycznych, otwierając tym samym możliwości projektowania i konstruowania nowej klasy ośrodków aktywnych.
Author Anna Maria Jusza (FEIT / MO)
Anna Maria Jusza,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Ludwika Lipińska
Ludwika Lipińska,,
-
, Małgorzata Gil
Małgorzata Gil,,
-
, Paweł Mergo
Paweł Mergo,,
-
, Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages43-43
Publication size in sheets0.3
Book Jabczyński Jan K. (eds.): Książka Abstraktów XII Sympozjum Techniki Laserowej STL 2018, 2018, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 135 p.
URL http://sympozjumtechnikilaserowej.pl/data/uploads/KA_STL2018.pdf
Project[2013/09/N/ST8/04347] Analysis of the possibilities of shaping the properties of luminescent composite white light sources based on polymeric materials. Project leader: Jusza Anna Maria, , Phone: (+48) 22 234 1466, application date 14-06-2013, start date 01-01-2014, planned end date 31-12-2017, end date 19-08-2017, MO/2013/112, Completed
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourceconferenceIndex
ScoreMinisterial score = 15.0, 04-02-2020, ChapterFromConference
Citation count*
Additional fields
pracaS1_4
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?