On the number of failed components in a k-out-of-n system upon system failure when the lifetimes are discretely distributed

Katherine Davies , Anna Dembińska

Abstract

W pracy przedstawiono pewne własności układów typu k z n o elementach z dyskretnymi czasami przeżycia. Główną uwagę poświęcono zmiennej losowej równej liczbie popsutych elementów w momencie awarii układu. Wyprowadzono wzory na funkcję masy prawdopodobieństwa tej zmiennej losowej. Opisano także rozkłady warunkowe tej zmiennej losowej w sytuacji, gdy znane są pewne informacje o czasie awarii układu. Ponadto wykazano, że w przypadku układów szeregowych zmienna losowa ta ma szczególne własności i przedstawiono parę charakteryzacji rozkładów prawdopodobieństwa opartych na tych własnościach.
Author Katherine Davies
Katherine Davies,,
-
, Anna Dembińska (FMIS / DSPFM)
Anna Dembińska,,
- Department of Stochastic Processes and Financial Mathematics
Journal seriesReliability Engineering & System Safety, ISSN 0951-8320, (N/A 140 pkt)
Issue year2019
Vol188
Pages47-61
ASJC Classification2209 Industrial and Manufacturing Engineering; 2213 Safety, Risk, Reliability and Quality
DOIDOI:10.1016/j.ress.2019.03.008
Languageen angielski
Score (nominal)140
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 140.0, 20-10-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 2.403; WoS Impact Factor: 2017 = 4.139 (2) - 2017=4.33 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back