Energetyka jądrowa. Bezpieczna technologia czy zagrożenie dla ludzkości?

Grzegorz Niewiński , Michał Stępień

Abstract

The purpose of the paper is to present a comprehensive approach to safety issues in currently operated and newly designed nuclear power plants. In the article, the principle of operation of NPP and the concept of “defense in depth”, whose aim is to minimize the risk of spreading radioactive nuclear fission reaction products, are presented. The causes, accident sequences and consequences of selected failures of nuclear power plants, which most significantly contributed to the improve - ment of nuclear power safety, are described. The increase in the safety of nuclear reactors generally takes place through the development of tools and calculation codes, a diversity and multiplication of applied safety systems. In the paper, the principles of operation of selected safety systems and tools for a simulation of accident sequen- ces and consequences of failure of nuclear reactors are reviewed. Additionally, the paper presents the results of a simulation of the release of radioactive material from the AP1000 nuclear reactor, located on the Polish seacoast. The obtained predicted impact on human health and mortality rates due to a cancer disease are compared with natural values occurring in the Pomeranian Voivodship. The conclusions are that nuclear power is the only source of electricity generation, in which the safety issues were comprehensively solved: from a design level through the operation to its decom- missioning. The calculations show that in the case of one of the most serious design accidents that could occur in the NPP, the rate of the cancer disease, caused by the release of radioactive material, is lower than the current one occurring in the Pomeranian Voivodeship.
Author Grzegorz Niewiński (FPAE / IHE)
Grzegorz Niewiński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Michał Stępień (FPAE / IHE)
Michał Stępień,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084
Issue year2019
Vol57
No1
Pages288-303
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish bezpieczeństwo energetyki jądrowej, analizy bezpieczeństwa
Keywords in EnglishNPP safety, safety analysis
Keywords in original language bezpieczeństwo energetyki jądrowej, analizy bezpieczeństwa
Abstract in PolishEnergia elektryczna uważana jest za najdoskonalszą formę energii, która wy- korzystywana jest w codziennym życiu człowieka. Można ją użyć w sposób bez- pośredni lub pośredni poprzez konwersję na inną formę energii i ciepła. Jedyną jej wadą jest brak możliwości magazynowania w skali przemysłowej, co wymaga, aby konsumpcja była pokrywana przez bieżącą produkcję. Dlatego też zapewnienie nieprzerwalnych dostaw energii elektrycznej jest jednym z najwyższych prioryte- tów Systemów Elektroenergetycznych. Dodatkowo istotne jest, aby jej produkcja nie wiązała się z nadmiernymi kosztami, nie wpływała negatywnie na otaczające środowisko poprzez emisję gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych, nie była uzależniona od pory dnia i roku, oraz była w pełni kontrolowana przez człowieka. Wszystkie powyższe kryteria spełniane są przez energetykę jądrową. Ponadto za- pewnia ona stabilną w długiej perspektywie cenę energii elektrycznej, umożliwia uniezależnienie się od dostaw surowców energetycznych z państw niestabilnych politycznie oraz przyczynia się do rozwoju technologicznego danego kraju.
DOIDOI:10.15584/nsawg.2019.1.20
URL http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171558558?q=bwmeta1.element.ekon-element-bf6fe86a-7147-3096-8dbe-a2ea9624905b;18&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 22-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?