How to evaluate the pulmonary surfactant quality with the oscillating bubble technique

Tomasz Robert Sosnowski

Abstract

A simplified mathematical model for the calculation of dynamic surface tension during bubble pulsations in a liquid was formulated and solved numerically. The resultant of computations were related to the experimental data for the pulmonary surfactant (PS) materials obtained with the oscillating bubble technique (OBT). The variability of important indicators of physiological PS quality: the surface tension values and hysteresis size were discussed based on a parametric study of the model. The kinetics of surfactant sorption at the air/liquid interface was demonstrated to contribute to the hysteresis and to the surface tension changes. Theoretical considerations and model solutions led to the definition of a novel quality factor for PS characterization, which can be used for the convenient evaluation of PS properties in the medical diagnostics using OBT.
Author Tomasz Robert Sosnowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Other language title versionsJak oceniać jakość surfaktantu płucnego przy wykorzystaniu techniki pulsującego pęcherzyka
Journal seriesPrace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, [Prace Instytutu Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej], ISSN 1234-4354
Issue year2000
Vol26
No1
Pages 97-114
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishsurfaktant płucny, technika pulsującego pęcherzyka, napięcie powierzchniowe
Keywords in Englishpulmonary surfactant, oscillating bubble technique
Abstract in PolishW pracy sformułowano i rozwiązano uproszczony model matematyczny umożliwiający obliczanie wartości dynamicznego napięcia powierzchniowego w trakcie pulsacji pęcherzyka gazowego w cieczy. Wyniki obliczeń porównano z danymi doświadczalnymi uzyskanymi metodą pulsującego pęcherzyka dla próbek surfaktantu płucnego. Zakres zmienności napięcia powierzchniowego oraz wielkość jego histerezy, będące wskaźnikami fizjologicznej jakości surfaktantu płucnego, przedyskutowano na podstawie parametrycznego badania modelu. Pokazano, ze kinetyka procesów sorpcji surfaktantu na powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz może decydować o kształcie histerezy i wartościach napięcia powierzchniowego osiąganychpodczas pulsacji. Na podstawie dyskusji rozwiązań modelu i rozważań teoretycznych zaproponowano nowy wskaźnik jakości pozwalający na wygodną ocenę własności surfaktantu w diagnostyce medycznej korzystającej z techniki pulsującego pęcherzyka.
Languageen angielski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Publication indicators GS Citations = 4.0
Citation count*4 (2020-08-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?