Decision Support in Air Transportation Using AHP/ANP Tools

Anna Kwasiborska

Abstract

The article presents the following multi-criteria decision-making methods: Analytic Network Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP). It is important to use them in an environment of air transport. The issue of air transport, especially the matter of airports' throughput, is still the topic of multi-stage and multi-criteria discussions on multiple European commission levels. It is estimated that Europe will not be able to face up to the demand due to the limited airports' throughput. What will be meaningful here is the acquaintance with functional relations in an airport and better use of existing throughputs in crowded airports through the assurance of an effective system for take-off and landing time allocation. Thanks to the analysis of the existing system for takeoff and landing time allocation functionality it is clear that this system does not allow for an optimal usage of the limited throughput in crowded airport's. (original abstract)
Author Anna Kwasiborska (FT / DATE)
Anna Kwasiborska,,
- Department of Air Transport Engineering
Journal seriesEkonomia i Zarządzanie, ISSN 2080-9646, e-ISSN 2300-0813, [2300-0813 ]
Issue year2016
No2
Pages45-56
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishTransport lotniczy, wielokryterialne podejmowanie decyzji, problemy transportowe, modele podejmowania decyzji
Keywords in EnglishAir transport, multiple-criteria decision making, transport problems, decision-making models
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wielokryterialne metody podejmowania decyzji, do których zaliczają się: Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP) oraz Analityczny Proces Sieciowy (ANP). Ważne jest wykorzystanie ich w środowisku transportu lotniczego, będącego przedmiotem wielu analiz i badań. Zagadnienia dotyczące transportu lotniczego a w szczególności przepustowości portów lotniczych jest ciągle tematem wieloetapowych i wielokryterialnych rozważań na szczeblach wielu komisji europejskich. Szacuje się, że Europa nie będzie w stanie sprostać dużej części popytu ze względu na ograniczoną przepustowość portów lotniczych. Zasadnicze znaczenie będzie miało poznanie funkcjonalnych zależności w transporcie lotniczym oraz lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości w zatłoczonych portach lotniczych poprzez zapewnienie skuteczniejszego systemu przydziału czasu na start lub lądowanie. Z analizy funkcjonowania obecnego systemu przydziału czasu na start lub lądowanie wynika, że system ten nie pozwala optymalnie korzystać z ograniczonej przepustowości w zatłoczonych portach lotniczych. (
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?