A review of chemically reactive plume models. Part I. Models incorporating macro-mixing process

Maria T. Markiewicz

Abstract

Chemically reactive plume models describing the formation of secondary pollutants in plumes emitted from tall stacks are presented. The models are grouped together in classes according to the way in which turbulent mixing processes are described. The term turbulent mixing involves here both macro-mixing and micro-mixing. Macro-mixing processes account for the variation of mean concentrations, while micro-mixing processes affect the deviations from the mean values. The review is divided into two parts: part I presents the models, in which only macro-mixing processes are taken into account, while part II devoted to the models, which either represent micro-mixing processes or account for both macro- and micro-mixing processes.
Author Maria T. Markiewicz KOKŚ
Maria T. Markiewicz,,
- Chair of Environmental Protection
Journal seriesEnvironment Protection Engineering, ISSN 0324-8828
Issue year1998
Vol24
No3
Pages5-25
Abstract in PolishPrzedstawiono modele smug reaktywnych chemicznie. Opisują one proces powstawania zanieczyszczeń wtórnych w smugach emitowanych z wysokich punktowych źródeł emisji. Modele zostały podzielone na klasy zależnie od sposobu opisu procesów mieszania turbulencyjnego. Termin mieszanie turbulencyjne obejmuje makromieszanie i mikromieszanie. Procesy makromieszania odnoszą się zmian stężeń średnich, podczas gdy procesy mikromiesznia są związane z fluktuacjami stężeń, tj. odchyleniami stężeń od wartości średnich. Przegląd modeli obejmuje dwie części. W pierwszej z nich pokazano modele, w których uwzględniono tylko procesy makromieszania, w części drugiej natomiast modele dotyczące procesów mikromieszania, jak też modele opisujące oba te procesy, tj. mikro- i makromieszanie.
URL http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0032265269&partnerID=40&md5=eb16a472b39d34cd7a5d1ddc2acb43a5
Languageen angielski
Score (nominal)15
Publication indicators WoS Impact Factor [Impact Factor WoS]: 2009 = 0.276 (2) - 2012=0.409 (5)
Citation count*2 (2018-06-16)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back