Twórczość w Internecie. Prosumenci, kognitariat, demokratyzacja

Michał Piotr Pręgowski , M. Juza

Abstract

Academic considerations regarding creativity and the status of authors in the 21st century, cannot neglect the importance of the Internet and corresponding new technologies. The aim of this article is to track and describe the social change in regard to creativity and its effects. The authors describe key contemporary theoretic approaches regarding the concept of creativity, pointing out that new social formations benefit from the (re)demeocratization of the creative process thanks to popularization of, and common access to, the Internet. The paper deals with such issues as democratization of creativity online, participatory culture and participatory inequity. The authors outline why those who actively create cultural goods online – the elite, now called the digitariat, the prosumers or the netocrats – are of special interest.
Author Michał Piotr Pręgowski (FASS / DPSSFT)
Michał Piotr Pręgowski,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
, M. Juza
M. Juza,,
-
Other language title versionsCreativity of the Internet Users. Prosuments, Cognitariat, Democratization
Journal seriesZagadnienia Naukoznawstwa, ISSN 0044-1619, (C 10 pkt)
Issue year2011
VolXLVII
No zeszyt 4(190)
Pages701-708
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtwórczość, prosumpcja, konsumpcjonizm, netokracja, partycypacja, amatorska twórczość, digitariat
Keywords in Englishcreativity, prosumption, consumption, netocracy, participation; amateur creativity, digitariat
Abstract in PolishAkademickie rozważania dotyczące twórczości i statusu twórcy w XXI wieku nie mogą ominąć tak istotnego pola rozważań, jak internet i pokrewne mu nowe technologie. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie przemian społecznych w zakresie twórczości, przyczyn i przejawów tych przemian. Autorzy przywołują najnowsze koncepcje teoretyczne związane z twórczością, wskazując na ich podstawie nowe formacje społeczne korzystające z (re)demokratyzacji procesu twórczego dzięki upowszechnieniu dostępu do Internetu. W pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak demokratyzacja twórczości w sieci, twórczość oddolna i partycypacyjna nierówność. Autorzy wskazują, dlaczego sieciowi twórcy – elita użytkowników internetu, nazywana digitariuszami, prosumentami bądź netokratami – są grupą o specjalnym znaczeniu i godną szczególnej uwagi.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Citation count*4 (2019-12-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?