Jet–induced modifications of the characteristic of the bulk nuclear matter

Patryk Gawryszewski , Daniel Kikoła , Patryk Marcinkowski , Joanna Porter-Sobieraj , Jan Sikorski , Marcin Słodkowski , Bartosz Zygmunt

Abstract

W referacie przedstawiono badania dotyczące symulacji dżetów, tzn. silnie skolimowanych wiązek hadronów powstających w wyniku zderzeń cząstek przy odpowiednio dużych energiach. Symulowana materia opisana jest w (3+1)-wymiarowej przestrzeni kartezjańskiej, zapewniającej wysoką rozdzielczość przestrzenną, stałą w czasie ewolucji układu. Praca jest rozszerzeniem abstraktu z konferencji SQM 2015.
Author Patryk Gawryszewski (FP)
Patryk Gawryszewski,,
- Faculty of Physics
, Daniel Kikoła (FP / NPD)
Daniel Kikoła,,
- Nuclear Physics Division
, Patryk Marcinkowski (FP)
Patryk Marcinkowski,,
- Faculty of Physics
, Joanna Porter-Sobieraj (FMIS / DACSCM)
Joanna Porter-Sobieraj,,
- Department of Applied Computer Science and Computation Methods
, Jan Sikorski - [University of Warsaw (UW)]
Jan Sikorski,,
-
- Uniwersytet Warszawski
, Marcin Słodkowski (FP / NPD)
Marcin Słodkowski,,
- Nuclear Physics Division
, Bartosz Zygmunt (FMIS)
Bartosz Zygmunt,,
- Faculty of Mathematics and Information Science
Journal seriesJournal of Physics - Conference Series, ISSN 1742-6588, [1742-6596]
Issue year2016
Vol668
Pages012115-1-012115-2
Publication size in sheets0.3
Conference15th International Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM2015), 06-07-2015 - 11-07-2015, Dubna, Rosja
Keywords in EnglishComputational physics, simulation, GPU computing
ASJC Classification3100 General Physics and Astronomy
DOIDOI:10.1088/1742-6596/668/1/012115
URL http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/668/1/012115
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourceconferenceIndex
ScoreMinisterial score = 15.0, 01-02-2020, ArticleFromJournalAndMatConfByConferenceseries
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 01-02-2020, ArticleFromJournalAndMatConfByConferenceseries
Publication indicators Scopus Citations = 1; WoS Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.404
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?