Współfinansowanie kościelnych organizacji charytatywnych i instytucji dobroczynnych związków wyznaniowych przez samorządy terytorialne

Jacek Połowianiuk

Abstract

n/a
Author Jacek Połowianiuk ZPiA
Jacek Połowianiuk,,
- Department of Law and Administration
Pages139-145
Publication size in sheets0.5
Book Zalcewicz Anna (eds.): Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, 2016, Wydawnictwo Poltext, ISBN 978-83-7561-675-0, 259 p.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back