Wavelet-like selective representations of multidirectional structures: a mammography case

Magdalena Jasionowska , Artur Przelaskowski

Abstract

Artykuł przedstawia rzadką aproksymację kierunkowości tekstury w różnych dziedzinach przekształceń jako pożądane narzędzie do ekstrakcji struktur kawałkami liniowych, na przykładzie struktur spikualrnych na mammogramach. Eksperyment polegał na precyzyjnym określeniu kierunkowości tekstury za pomocą zaproponowanych miar: rozdzielczości i selektywności kierunkowej w czterech wybranych wieloskalowych dziedzinach przekształceń. Wyniki pokazały użyteczność rzadkiej aproksymacji kierunkowości tekstury w dziedzinie falek zespolonych na etapie wstępnego przetwarzania obrazów czy ekstrakcji subtelnych struktur kierunkowych w obrazach nawet o dużym stopniu zaszumienia.
Author Magdalena Jasionowska
Magdalena Jasionowska,,
-
, Artur Przelaskowski (FMIS / DCSDCAM)
Artur Przelaskowski,,
- Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine
Journal seriesPattern Analysis and Applications, ISSN 1433-7541, e-ISSN 1433-755X, (N/A 70 pkt)
Issue year2019
Vol22
No4
Pages1399-1408
ASJC Classification1702 Artificial Intelligence; 1707 Computer Vision and Pattern Recognition
DOIDOI:10.1007/s10044-018-0698-z
Languageen angielski
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 15-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.978; WoS Impact Factor: 2018 = 1.41 (2) - 2018=1.436 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?