Projekt dokumentu referencyjnego najlepszej dostępnej techniki dla przetwarzania odpadów - mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Piotr Manczarski

Abstract

December, 2015 European IPPC Bureau published the first draft of the best available techniques (BAT) reference document for the waste treatment which revised reference document of 2016. Taking into consideration importance of defining future BAT, the article presents the most important technological and organizational requirements for mechanical-biological treatment (MBT) of waste. The analysis of requirements for MBT (as well as for related techniques: mechanical and biological treatment) presented in the first draft, clearly indicates that the operation of installations will require a number of technological and organizational changes, in particular, allowing to minimize the impact on environment. It is expected that in the first quarter of 2017 reference document will be ready for formal adoption by the European Commission.
Author Piotr Manczarski (FEE / CEP)
Piotr Manczarski,,
- Chair of Environmental Protection
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
No9
Pages345-348
Keywords in Polishnajlepsze dostępne techniki, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, ograniczenie oddziaływania na środowisko
Keywords in Englishbest available techniques, mechanical-biological treatment of solid waste, reduction of the environmental impact
Abstract in PolishW grudniu 2015 r. Europejskie Biuro IPPC opublikowało pierwszą wersję roboczą dokumentu referencyjnego najlepszej dostępnej techniki (NDT) dla przetwarzania odpadów, będącą rewizją dotychczas obowiązującego dokumentu referencyjnego z 2016 r. Z uwagi na znaczenie tego definiującego przyszłe wymagania NDT dokumentu, w artykule przedstawiono najważniejsze dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) zapisy o charakterze technologiczno-organizacyjnym. Analiza przedstawionych w pierwszej wersji roboczej BREF WT wymagań dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, jak i dla technik powiązanych (mechanicznego oraz biologicznego przetwarzania) jednoznacznie wskazuje, że prowadzenie instalacji będzie wymagało wprowadzenia szeregu zmian o charakterze technologiczno-organizacyjnym w szczególności pozwalających na minimalizację oddziaływania na środowisko. Oczekuje się, że w pierwszym kwartale 2017 r. dokument referencyjny będzie gotowy do formalnego przyjęcia przez Komisję Europejską.
DOIDOI:10.15199/17.2016.9.7
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?