Influence of the corrosive environment on the Portevin–Le Chatelier plastic instability phenomenon in Al–1Mg and Al–3Mg model alloys

Aleksandra Towarek , Joanna Zdunek , Jarosław Mizera , Anna Dobkowska , Rafał Molak

Abstract

The aim of this work was to indicate the influence of changes on the surface of materials caused by the corrosive medium (3.5% NaCl solution) on the intensity and character of the Portevin–Le Chatelier effect in model aluminium alloys. For this purpose, two Al alloys, containing 1% and 3% of magnesium, were subjected to tensile testing in the as-cast state and after the exposition in NaCl solution for various time. Several electrochemical measurements were held to determine materials’ corrosive behaviour and microscopic observations to evaluate the surface character of the samples. High corrosion resistance of the materials resulted in a very slight alteration of their surface development, which didn’t lead into any significant variations in the plastic instability phenomenon PLC.
Author Aleksandra Towarek (FMSE / DMD)
Aleksandra Towarek,,
- Division of Materials Design
, Joanna Zdunek (FMSE / DMD)
Joanna Zdunek,,
- Division of Materials Design
, Jarosław Mizera (FMSE / DMD)
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
, Anna Dobkowska (FMSE / DMD)
Anna Dobkowska,,
- Division of Materials Design
, Rafał Molak (FMSE / DMD)
Rafał Molak,,
- Division of Materials Design
Journal seriesInżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
Issue year2016
Vol37
No3
Pages98-103
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzjawisko Portevin-Le Chatelier, stopy aluminium, niestabilność odkształcenia plastycznego, korozja
Keywords in EnglishPortevin-Le Chatelier effect, aluminium alloys, plastic instability, corrosion
Abstract in PolishEfekt Portevin–Le Chatelier jest dobrze znanym i szeroko opisanym zjawiskiem pojawiającym się w wielu stopach aluminium. Objawia się on podczas odkształcania w postaci charakterystycznych ząbków na krzywej rozciągania wywołanych gwałtownymi zmianami naprężenia przy niewielkim odkształceniu. Wpływ na to zjawisko jest przypisywany głównie czynnikom wewnętrznym, wynikającym ze struktury materiału, takim jak: wielkość ziarna, obecność wydzieleń czy tekstury. Istotne mogą być jednak również czynniki zewnętrzne, m.in. szybkość odkształcania, środowisko czy stopień rozwinięcia powierzchni próbki. Celem pracy było zbadanie, jak zmiany na powierzchni materiału wywołane przez ekspozycję w środowisku korozyjnym (3,5% roztworze NaCl) wpłyną na intensywność i charakter zjawiska Portevin–Le Chatelier w dwóch modelowych stopach aluminium, Al–1Mg oraz Al–3Mg.
DOIDOI:10.15199/28.2016.3.1
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-66501930-01f6-46eb-b69c-c6776cf86db9
Languageen angielski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?