Zastosowanie chemisorpcji transmembranowej w procesie intensyfikacji produkcji biogazu

Marta Bojarska , Zuzanna Bojarska , Justyna Leszczyńska , Ryszard Wasiak

Abstract

A municipal biomass waste based on rye straw or cardboard was sep. subjected to hydrolysis (temp. 60°C, time up to 8 hrs), by using a 2% aq. NH3 or H2O. The NH3 hydrolyzates (previously purified from NH3 by using a polypropylene membrane and H2SO4) as well as aq. hydrolyzates were used to assess the efficiency of biogas production. The efficiency of CH4 prodn. from NH3 hydrolyzates was 5 times higher than from aq. hydrolyzates.
Author Marta Bojarska
Marta Bojarska,,
-
, Zuzanna Bojarska (FCPE)
Zuzanna Bojarska,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Justyna Leszczyńska
Justyna Leszczyńska,,
-
, Ryszard Wasiak
Ryszard Wasiak,,
-
Other language title versionsThe use of trans-membrane chemisorption in the process of biogas production intensification
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (A 15 pkt)
Issue year2018
Vol97
No7
Pages1163-1167
Abstract in PolishFrakcja podsitowa odpadów komunalnych (<80 mm) jest prawie nieograniczonym i łatwo dostępnym źródłem biomasy, niestety duża zawartość osłon ligninowych i hemicelulozowych ogranicza jej wykorzystanie w produkcji biogazu. W zastosowaniu przemysłowym nie istnieją tanie i skuteczne metody hydrolizy materiałów zawierających ligniny oraz hemicelulozę. Jedną z potencjalnych metod jest hydroliza amoniakalna, jednak hydrolizaty amoniakalne nie mogą być poddane bezpośrednio fermentacji metanowej ze względu na zbyt duże stężenie amoniaku, letalne dla bakterii metanowych. Zaproponowano chemisorpcję transmembranową jako łatwą i skuteczną metodę usuwania amoniaku w sposób ciągły. Uzyskane wyniki potwierdziły słuszność założenia, gdyż efektywność produkcji biogazu z hydrolizatów amoniakalnych, z których usunięto amoniak za pomocą chemisorpcji transmembranowej była ok. 5-krotnie wyższa niż dla hydrolizatów wodnych.
DOIDOI:10.15199/62.2018.7.26
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 23-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?