Application of data video recorder in reconstruction of road accidents

Michał Abramowski

Abstract

The article presents the theoretical assumptions of the analysis of images recorded by the video recorder in an accident. Several methods described in this article demonstrate the use of video recordings by the DVR (data video recorder - as well as surveillance traffic cameras) which are further analyzed and determine a lot of valuable information to facilitate the reconstruction of road accidents. Calculation of speed, velocity and energy presented in this paper are based on the data obtained from the optical system video recorder and factors such as recording speed film sequences, geometrical size of characteristic point and geometrical size and position of characteristic point of the area. It has been proposed as a way of calculation that takes into account these values. There were also presented the examples of three cases from research confirming the correctness of assumptions. The idea is to build a tool to support an expert in accident reconstruction, to be used in the reconstruction of recordings from recording devices
Author Michał Abramowski (FACME / IV)
Michał Abramowski,,
- Institute of Vehicles
Book 2018 XI International Science-Technical Conference Automotive Safety, 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISBN 9781538645789
Keywords in Polishanaliza obrazu, rekonstrukcja wypadków drogowych, bezpieczeństwo ruchu, rejestrator jazdy,
Keywords in Englishdata video recorder (DVR), image analysis, reconstruction of road accidents, road traffic safety
Abstract in PolishW artykule przedstawiono teoretyczne założenia analizy obrazów zarejestrowanych przez wideorejestrator. Kilka metod opisanych w tym artykule demonstruje wykorzystanie nagrań wideo przez rejestrator wideo (rejestrator danych - a także kamery do nadzoru ruchu), które są dalej analizowane i określają wiele cennych informacji w celu ułatwienia rekonstrukcji wypadków drogowych. Obliczenia prędkości, przyspieszenia i energii przedstawione w niniejszym artykule oparte są na danych uzyskanych z rejestratora wideo, układu optycznego z uwzględnieniem takich czynników, jak szybkość zapisu sekwencji filmowych, rozmiary geometryczne oraz położenie charakterystycznego punktu obszaru. Przedstawiono również przykłady trzech przypadków z badań potwierdzających prawidłowość założeń. Chodzi o to, aby zbudować narzędzie wspierające eksperta w dziedzinie rekonstrukcji wypadków, które będzie wykorzystywane do rekonstrukcji z użyciem nagrań z urządzeń rejestrujących.
DOIDOI:10.1109/AUTOSAFE.2018.8373327
URL https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8373327
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourceconferenceIndex
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-02-2020, ChapterFromConference
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?