Badania procesów hydratacji mieszanek wiążących o nietypowych składach

Iwona Wilińska

Abstract

The aim of the publication is to present the results of studies of hydration and activation of binders of non-standard compositions. The review is based on previously published results of our investigations and also on the literature reports. The results obtained for fly ash-cement pastes containing 80 wt.% of fly ash as well as for non-clinker mixtures were discussed. Chemical admixtures and/or material exhibiting high pozzolanic activity were used to activate the systems.
Author Iwona Wilińska (FCEMP / IC)
Iwona Wilińska,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsHydration processes of binding mixtures of non-standard compositions
Pages210-224
Publication size in sheets0.8
Book Petzel Małgorzata (eds.): Działalność naukowa i badawcza Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej, 2016, Płock, Instytut Chemii WBMiP PW, ISBN 97883910119-6-6, 296 p.
Keywords in Polishpopiół lotny, hydratacja, aktywacja, spoiwa wysokopopiołowe, spoiwa bezklinkierowe
Keywords in Englishfly ash, hydration, activation, high volume fly ash binders, non-clinker binders
Abstract in PolishCelem publikacji jest przeglądowe zaprezentowanie, w oparciu o opublikowane już rezultaty prac własnych, a także o przegląd literatury, wyników badań hydratacji i aktywacji spoiw o nietypowych składach. Omówiono wyniki badań zaczynów popiołowo-cementowych zawierających 80% wag. popiołu lotnego, a także mieszanek bezklinkierowych wykonanych tylko z popiołu lub popiołu i wodorotlenku wapnia. Aktywacja chemiczna polegała na wprowadzeniu domieszek chemicznych i/lub materiału o większej od popiołu aktywności pucolanowej.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?