Niekomercyjne bazy danych typu GIS na tle wybranych baz komercyjnych w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną

Monika Budna , Marian Kwietniewski , Katarzyna Laura Miszta-Kruk

Abstract

The paper attempts a comparative analysis of non-commercial GIS databases, generally available with open software, with commercial databases commonly used in the management of water supply and sewage infrastructure. The analysis was carried out on the example of the QGIS database that is the most widely used in waterworks against a background of several selected commercial bases. The basis for comparative analysis were 14 criteria, which were given appropriate weights due to their different impact on the efficiency of water and sewage infrastructure management. On the basis of the results obtained, it can be initially stated that the QGIS database is very well in line with the high level of usefulness of well-known commercial databases on the market and can be comparable with them.
Author Monika Budna
Monika Budna,,
-
, Marian Kwietniewski (FEE / DWSWT)
Marian Kwietniewski,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Katarzyna Laura Miszta-Kruk (FEE / DWSWT)
Katarzyna Laura Miszta-Kruk,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Other language title versionsNon-commercial GIS data bases against selected commercial bases in the management of water supply and sewage infrastructure
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404, (0 pkt)
Issue year2019
Vol93
No5
Pages150-154
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishGIS, wodociągi, kanalizacje
Keywords in EnglishGIS, water supply and wastewater systems
Abstract in PolishW pracy podjęto próbę analizy porównawczej niekomercyjnych baz danych typu GIS, ogólnie dostępnych z otwartym oprogramowaniem, z komercyjnymi bazami powszechnie stosowanymi do zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Analizę przeprowadzono dla bazy QGIS najszerzej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach wodociągowych na tle kilku wybranych baz komercyjnych. Podstawą analizy porównawczej było 14 kryteriów, którym nadano odpowiednie wagi ze względu na różny ich wpływ na efektywność zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Na podstawie otrzymanych wyników można wstępnie stwierdzić, iż baza QGIS bardzo dobrze wpisuje się w wysoki poziom użyteczności dobrze już znanych na rynku baz komercyjnych i może być porównywalna z nimi.
DOIDOI:10.15199/17.2019.5.1
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?