Stabilność pieniądza jako kluczowy czynnik bezpieczeństwa zabezpieczenia emerytalnego

Eligiusz Nowakowski , Małgorzata Orechwo

Abstract

Security of retirement system is one of the elements of social security system. Demographic changes have necessitated changes in the pension system. The reformed pension system is based on three pillars, but the third one, based on voluntary savings is of much less importance than expected. There is no interest but the conditions for the use of this pillar. Conditions necessary lie primarily in cash, its deterioration and lack of institutional capacity for stable growth of savings. There is no interest in the public but there are no conditions for the use of this pillar. However, the ratio of the first pension to last salary may be much lower than it was in the previous system. It is expected that this ration is far away from theoretical model of permanent income hypothesis. It is therefore necessary to stimulate private savings for retirement. According to the authors it is a necessity to keep stabilization of monetary system that will make constant the purchasing power of money in the long term. The second necessary condition is institutional possibility to sure constant and relatively high growth of investments.
Author Eligiusz Nowakowski (FASS / DE)
Eligiusz Nowakowski,,
- Department of Economics
, Małgorzata Orechwo (FASS / DE)
Małgorzata Orechwo,,
- Department of Economics
Other language title versionsStability of money as a key factor of social security system security
Journal seriesJournal of Modern Science, ISSN 1734-2031
Issue year2016
No2(29)
Pages175-198
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishsystem bezpieczeństwa socjalnego system emerytalny stałość siły nabywczej pieniądza, inwestycje finansowe, stopa zastąpienia
Keywords in Englishsocial security system, retirement system, stability of purchasing power of money, financial investments, pension to salary ratio
Abstract in PolishBezpieczeństwo emerytalne jest jednym z elementów bezpieczeństwa socjalnego. Zmiany demograficzne spowodowały konieczność zmian w systemie emerytur. Zreformowany system emerytalny opiera się na trzech filarach, jednakże filar trzeci, bazujący na dobrowolnych oszczędnościach, ma znacznie mniejsze znaczenie, niż oczekiwano. Brak jest nie tylko zainteresowania, ale także warunków do korzystania z tego filara. Warunki niezbędne tkwią przede wszystkim w pieniądzu, jego psuciu i braku instytucjonalnej możliwości trwałego wzrostu oszczędności, co może skłonić do systematycznego oszczędzania na emeryturę. Dlatego stosunek pierwszej emerytury do ostatniej pensji może być znacznie niższy, niż to następowało w poprzednim systemie czy też mogłoby wynikać z ekonomicznego modelu permanentnego dochodu. Konieczne jest pobudzenie prywatnych oszczędności na emeryturę. Zdaniem autorów warunkiem koniecznym jest stabilizacja pieniądza i trwały wzrost gospodarczy.
DOIDOI:10.13166/JoMS
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?