Badania w zakresie wytrzymałości konstrukcyjnej płyt kompozytowych z zastosowaniem MES

Dariusz Lodwik , Włodzimierz Malesa

Abstract

The study is the issue of research strength of multilayer composite plates used in building systems of container. The aim of the study was to perform strength and stiffness of numerical calculations an example of a composite panel and to evaluate the usefulness of the results and method calculations used for evaluation of properties of structural panels.
Author Dariusz Lodwik (FCEMP / IMEn)
Dariusz Lodwik,,
- Institute of Mechanical Engineering
, Włodzimierz Malesa (FCEMP / IMEn)
Włodzimierz Malesa,,
- Institute of Mechanical Engineering
Other language title versionsTESTING THE STRENGTH OF STRUCTURAL COMPOSITE PLATES WITH MES
Journal seriesMOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, ISSN 1730-8658
Issue year2016
Vol18
No9
Pages51-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpłyta kompozytowa, badania wytrzymałościowe, systemy CAD, metoda elementów skończonych.
Keywords in Englishbuilding board, CAD systems, finite element method, strength tests.
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania jest problematyka prowadzenia badań wytrzymałościowych wielowarstwowych płyt kompozytowych stosowanych, m. in. do zabudowy systemów kontenerowych. Celem badań było wykonanie wytrzymałościowych i sztywnościowych obliczeń numerycznych przykładowej kompozytowej płyty wielowarstwowej oraz ocena przydatności uzyskanych wyników i zastosowanej metody obliczeń do oceny własności konstrukcyjnych płyty.
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?