Oszacowanie powierzchni paneli fotowoltaicznych dla zelektryfikowanego transportu autobusowego w Warszawie w wariancie skrajnym

Sławomir Bielecki , Dorota Gręda

Abstract

Celem pracy jest oszacowanie powierzchni jaką zajęłyby jednostki generujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł słonecznych energii (fotowoltaika) na potrzeby zasilania autobusowego transportu publicznego w Warszawie. Przeprowadzone obliczenia dotyczą górnego oszacowania. Analizowany był skrajny wariant, zakładający całkowite zastąpienie stołecznego taboru autobusowego transportu zbiorowego przez pojazdy w pełni elektryczne i ponadto zakładający ilościowe pokrycie związanego z tym zapotrzebowania na energię w pełni przez lokalne źródła fotowoltaiczne. Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych pogodowych uzyskanych ze stacji meteorologicznej znajdującej się w centrum Warszawy, publicznych danych statystycznych i pomiarowych oraz informacji na temat parametrów elektrobusów testowanych w warunkach miejskich. Uzyskane wyniki w zależności od warunków wynikających ze zmienności pór roku przyrównano do powierzchni dzielnic M.St. Warszawy.
Author Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
, Dorota Gręda
Dorota Gręda,,
-
Other language title versionsEstimation of area of photovoltaic panels for electric buses in Warsaw. Extreme variant
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
Issue year2018
Vol219
No5
Pages13-17
Publication size in sheets0.5
DOIDOI:10.24136/atest.2018.025
URL http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/101
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 19-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?