Analiza sygnałów wibroakustycznych w procesie monitorowania stanu zawieszenia pojazdów szynowych oraz toru

Andrzej Chudzikiewicz , Mariusz Kostrzewski

Abstract

The analysis of the acceleration measurement results on the selected elements of the rail vehicle, which the prototype of the monitoring system of the condition and diagnosis of the rail vehicles and track is installed on, is the subject of this article. Among these elements are distinguished: the housings of the axlebox bearings, the bogie frames and the wagon bodies or the segments of rail vehicle. The analysis was made on the example of the selected section of the national railway network – the runnings of rail vehicle along the particular section of the railway line No.3 were considered. The results of measurements were transformed i.e. converted to the values of the specific diagnostic indicators. After comparison with the permissible values, (defined for the each type of indicators taking into account the location of the measurement places) the values of diagnostic indicators allow to monitor the typical dynamic behaviours of the rail vehicle, the condition of the track, the temperature of the wheelset axleboxes of the rail vehicle and to determine the technical condition of the rail vehicle construction.The purpose of the analysis is to determine the usefulness of the indi vidual diagnostic indicators indicating simultaneously the further research directions of the system.
Author Andrzej Chudzikiewicz (FT / DCFTE)
Andrzej Chudzikiewicz,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
, Mariusz Kostrzewski (FT / DCFTE)
Mariusz Kostrzewski,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
Other language title versionsVibroacoustic signal analysis in the monitoring process of the suspension state of the rail vehicles and track
Journal seriesPojazdy Szynowe, ISSN 0138-0370, []
Issue year2013
No1
Pages10-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsygnały wibroakustyczne pomiar przyspieszeń pojazdy szynowe tor monitorowanie diagnozowanie wskaźnik diagnostyczny
Keywords in Englishvibration signals measurement of accelerations rail vehicles track monitoring diagnosis diagnostic indicator
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest analiza wyników pomiarów przyspieszeń na wybranych elementach pojazdu szynowego, na którym został zainstalowany prototyp Systemu monitorowania stanu i diagnozowania po-jazdów szynowych oraz toru. Pośród tych elementów wyróżnia się: obudowy łożysk maźniczych, ramy wózków i nadwozia wagonów lub członów pojazdu szynowego. Analizy dokonano na przykładzie wybranego fragmentu krajowej sieci kolejowej – rozpatrzeniu poddano przejazdy pojazdu szynowego wzdłuż określonego odcinka linii kolejowej numer 3. Wyniki pomiarów zostały odpowiednio przekształcone tj. przeliczone do wartości określonych wskaźników diagnostycznych. Wartości wskaźników diagnostycznych, po porównaniu z wartościami dopuszczalnymi (określonymi dla każdego typu wskaźników przy uwzględnieniu lokalizacji miejsc pomiarowych), pozwalają na monitorowanie typowych dynamicznych zachowań pojazdu szynowego i stanu toru oraz temperatury maźnic zestawów kołowych pojazdu szynowego oraz na określenie stanu technicznego konstrukcji rozpatrywanego pojazdu szynowego. Celem analiz jest określenie użyteczności poszczególnych wskaźników diagnostycznych przy jednoczesnym wskazaniu dalszych kierunków badań nad systemem.
URL https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7450c1c0-5c6a-4fcb-8a63-079b76e935aa
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 27-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 27-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 6.0
Citation count*6 (2020-09-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?