Mrozoodporność betonu wałowanego z kruszywem żwirowym

R. Gieras , Grzegorz Adamczewski , Piotr Paweł Woyciechowski

Abstract

Recently there has been noticed a significant development of the cement concrete surface technology, including the roller compacted concrete technology. Having in mind the constantly growing demand for high-quality crushed aggregate produced mainly from domestic deposits, legitimate direction of research is to search for the possibility of the usage of local aggregates, including gravel and dolomite in the road pavement design. Due to the standard requirements for concrete roads, the possibility of using gravel and dolomite aggregate is limited in practice to the surface realized in the roller compacted concrete technology. The paper focuses on the most important, due to the environment conditions and durability, the parameter which is the frost resistance of concrete. Authors presented the results of frost resistance of the roller compacted concrete in which composition the gravel and dolomite aggregate was used. The paper considers the possibilities of the usage of gravel and dolomite in roller compacted concrete, in the light of the applicable standards and guidelines, as well as the direct influence of the quality of aggregate on concrete properties
Author R. Gieras
R. Gieras,,
-
, Grzegorz Adamczewski (FCE / ICE)
Grzegorz Adamczewski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Piotr Paweł Woyciechowski (FCE / ICE)
Piotr Paweł Woyciechowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Pages53-62
Publication size in sheets0.5
Book IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność. Monografie technologii betonu, vol. 1-2, 2016, Kraków, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-24-7, 1544 p.
program_2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishmrozoodporność betonu, beton cementowy
Keywords in Englishbetoncementowy, freeze resistance
Abstract in PolishW ostatnim czasie nastąpił znaczący rozwój nawierzchni z betonu cementowego, w tym betonu wykonywanego w technologii wałowanej. Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości kruszywo łamane pochodzące w większości z krajowych złóż,słusznym kierunkiem badań staje się poszukiwanie możliwości zastosowania kruszyw lokalnych, w tym żwiru i dolomitu, do konstrukcji nawierzchni drogowej. Ze względu na wymagania normowe stawiane betonowym nawierzchniom drogowym, możliwość zastosowania kruszywa żwirowego oraz dolomitowego ograniczona jest w praktyce do nawierzchni wykonywanej w technologii betonu wałowanego. W referacie skupiono uwagę na najistotniejszym ze względu na warunki eksploatacyjne, ale także trwałość, parametrze jakim jest mrozoodporność betonu. Autorzy zaprezentowali wyniki badań mrozoodporności betonu wałowanego z zastosowanym w składzie kruszywem żwirowym oraz dolomitowym. W referacie rozważono realne możliwości zastosowania żwirów i dolomitu w betonie wałowanym, w świetle obowiązujących norm i wytycznych, a także bezpośrednim wpływem jakości zastosowanego kruszywa na właściwości betonu
Languagepl polski
File
gieras_adamczewski_woyciechowski.pdf 621.67 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?