Uncertainty in calculations at the reconstruction of road accidents

Marek Guzek

Abstract

The study presents selected issues concerning the uncertainty of results of calculations carried out within analyses of road traffic accidents. The notion of uncertainty has been defined, with making use of the meaning of this term in the field of metrology. A set of seven methods, enabling the determination of uncertainty in calculations, has been presented. A computing example has been shown and a comparative assessment has been performed on these grounds. A selected problem concerning the estimation of parameters characterizing driver’s behaviour has been presented, i.e. a comparison has been made between the reaction time determined with the use of four different test methods. In the last part of the study, some aspects have been discussed that are related to the uncertainty of the estimation of vehicle motion parameters with the use of data recorded by increasingly popular automotive “black boxes”, i.e. Event Data Recorders (EDR). Based on examples of experimental and simulation tests, potential errors have been indicated that may emerge at the reconstruction of vehicle velocity and trajectory.
Author Marek Guzek (FT / DVMO)
Marek Guzek,,
- Department of Vehicle Maintance and Operation
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2016
Vol109
No5
Pages117-139
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishniepewność, wypadki drogowe, rekonstrukcja wypadków drogowych, analiza wypadku drogowego
Keywords in Englishuncertainty, road accidents, road accident reconstruction, road accident analysis
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące problematyki niepewności wyników obliczeń wykonywanych dla potrzeb analiz wypadkowych w ruchu drogowym. Zdefiniowano pojęcie niepewności, korzystając ze znaczenia tego terminu w zagadnieniach metrologicznych. Zaprezentowano zestaw 7 metod pozwalających na wyznaczanie niepewności podczas obliczeń. Pokazano przykład obliczeniowy i na jego podstawie dokonano oceny porównawczej. Przedstawiono wybrany problem w ocenie parametrów charakteryzujących działanie kierowcy – porównanie czasu reakcji uzyskanego za pomocą 4 różnych metod badawczych. W ostatniej części artykułu omówiono wybrane aspekty związane z niepewnością oceny parametrów ruchu samochodu za pomocą wielkości rejestrowanych przez coraz częściej spotykane tzw. samochodowe „czarne skrzynki” – rejestratory EDR. Posługując się przykładami badań eksperymentalnych oraz symulacyjnych wskazano na potencjalne błędy, jakie mogą się pojawić przy odtwarzaniu trajektorii ruchu i prędkości.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/index.php/zeszyty-archiwalne/137-2016/zeszyt-5-109-2016/708-xxx
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
MG_IP_5_2016_117_139.pdf 1.03 MB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 16-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?