Prandtl–Reuss dynamical elasto-perfect plasticity without safe-load conditions

Konrad Kisiel , Krzysztof Chełmiński

Abstract

In this article we study the existence theory to the Prandtl–Reuss dynamical model of elasto-perfect plasticity with non-homogeneous mixed boundary conditions. By using only the Yosida approximation of inelastic constitutive multifunction we are able to prove the existence of solutions without assuming any kind of safe-load conditions, which are quite common in the theory of elasto-perfect plasticity.
Author Konrad Kisiel (FMIS / DPDE)
Konrad Kisiel,,
- Department of Partial Differential Equations
, Krzysztof Chełmiński (FMIS / DPDE)
Krzysztof Chełmiński,,
- Department of Partial Differential Equations
Journal seriesNonlinear Analysis-Theory Methods & Applications, [Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications], ISSN 0362-546X, e-ISSN 1873-5215
Issue year2020
Vol192
Pages1-28
Publication size in sheets5583.9
Keywords in PolishModel Prandtla-Reussa, aproksymacja Yosidy, idealna plastyczność, warunki bezpiecznego obciążenia, mieszane warunki brzegowe
Keywords in EnglishPrandtl–Reuss model, Yosida approximation, Perfect plasticity, Safe-load condition, Mixed boundary conditions
ASJC Classification2603 Analysis; 2604 Applied Mathematics
Abstract in PolishW artykule badamy teorię istnienia rozwiązań dla dynamicznego równania Prandtla-Reussa opisującego idealną elasto-plastyczność z niehomogenicznymi, mieszanymi warunkami brzegowymi. Za pomocą jedynie aproksymacji Yosidy niesprężystego związku konstytutywnego jesteśmy w stanie pokazać istnienie rozwiązań dla zadanego modelu bez wykorzystania standardowego w tej teorii założenia (tj. warunku bezpiecznego obciążenia). Jedyne czego wymagamy to aby naprężenia w kierunku normalnym określone na brzegu badanego ciała były odpowiednio małe (to jak małe mają być zależy od zbioru dopuszczalnych naprężeń oraz od kształtu rozważanego ciała).
DOIDOI:10.1016/j.na.2019.111678
URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362546X19303311
Languageen angielski
Score (nominal)140
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 140.0, 16-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.273; WoS Impact Factor: 2018 = 1.45 (2) - 2018=1.56 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?