Biogazownie dla odpadów komunalnych – część IV. Rozwój instalacji w Polsce na tle krajów europejskich

Krystyna Lelicińska-Serafin

Abstract

The largest number of biogas plants is located outside Europe - in Asia, especially in China, where there are several million of simple and primitive biogas plants at farms and poferment is used as a fertilizer. Biogas plants develop intensively also in Japan and Korea, but they are modem and technologically advanced and they use mainly European technologies. In the United States the development of biogas plants concerns mainly the gas production at the landfills. However, Europe excels in a professional production and utilization of biogas coming from waste. On this background, it is interesting what is the share of such facilities in the municipal waste management systems in Poland. The paper analyzes the development of the installations of the municipal waste anaerobic digestion in the European countries and in Poland, including technologies used there.
Author Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE / CEP)
Krystyna Lelicińska-Serafin,,
- Chair of Environmental Protection
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
Vol90
No10
Pages379-382
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiogazownie, instalacje, odpady komunalne, rozwój, kraje europejskie
Keywords in Englishbiogas plants, installations, municipal solid waste, development, European countries
Abstract in PolishNajwiększa liczba instalacji biogazowych znajduje się poza Europą - w Azji, zwłaszcza w Chinach, gdzie działa kilka milionów prostych i prymitywnych biogazowni przy gospodarstwach rolnych, a poferment stosowany jest jako nawóz. Biogazownie rozwijają się intensywnie także w Japonii oraz w Korei, przy czym są to już zakłady nowoczesne i zaawansowane technologicznie, głównie wykorzystujące rozwiązania europejskie. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rozwój instalacji biogazowych dotyczy głównie gazu wytwarzanego na składowiskach. Niemniej w profesjonalnym wytwarzaniu i wykorzystaniu biogazu z odpadów przoduje Europa. Na tym tle interesujące jest, jak wygląda udział tego typu obiektów w systemach gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. W pracy przeprowadzono analizę rozwoju instalacji fermentacji metanowej odpadów komunalnych w krajach europejskich oraz w Polsce, w tym m.in. wykorzystywanych technologii.
DOIDOI:10.15199/17.2016.10.5
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?