Wykorzystanie informacji kosztowych w procesie zarządzania szpitalami w Słowenii

Magdalena Anna Kludacz-Alessandri

Abstract

Abstract: Purpose – the aim of the paper is to analyze and evaluate the use of cost information in the management process in Slovenian hospitals. The main tool for generating cost information for the managers of the hospital is cost accounting. It provides information required to analyze and control the costs of medical activity and supports managers in making important decisions. Design/methodology/approach – the article presents the results of an empirical study conducted in Slovenian hospitals in the years 2012–2013. The managers of hospitals responded to questions about the use of cost information in the management process Findings – the conducted research has shown that cost accounting is in a common use Slovenian hospitals. The directors use cost information in the management process, especially for cost budgeting and cost control, DRG cost analysis, efficiency analysis. On the basis of cost information, they also make decisions on the purchase of medical equipment and conduct price negotiations with the payer. Originality/value – the issue of the use of cost information in the management process in the foreign hospitals hasn’t been yet researched in Poland by usage of empiric methods
Author Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS)
Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, []
Issue year2016
No2 (80)
Pages95-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunek kosztów, proces zarządzania, szpitale
Keywords in Englishcost accounting, hospital management, Slovenian hospitals
Abstract in PolishStreszczenie: Cel – celem opracowania jest analiza i ocena wykorzystania informacji pochodzących z rachunku kosztów w procesie zarządzania szpitalami w Słowenii. Rachunek kosztów stanowi bowiem główne narzędzie generujące informacje na potrzeby podejmowania ważnych decyzji ekonomicznych przez menedżerów nie tylko szpitali, ale wszystkich jednostek gospodarczych. Metodologia badania – w opracowaniu przedstawiono wyniki badania empirycznego przeprowadzonego w słoweńskich szpitalach w latach 2012–2013. W badaniach uczestniczyła między innymi kadra kierownicza szpitali, która odpowiadała na pytania dotyczące wykorzystania informacji kosztowych w procesie zarządzania szpitalem. Wynik – przeprowadzone badania pokazują, że szpitale w Słowenii w dużym stopniu wykorzystują rachunek kosztów w procesie zarządzania. Dyrektorzy szpitali posługują się informacjami kosztowymi przede wszystkim do budżetowania i kontroli kosztów. Na podstawie informacji kosztowych dokonują również oceny efektywności wykorzystania zasobów, analizują koszty JGP, podejmują decyzje dotyczące nabycia sprzętu medycznego i prowadzą negocjacje cenowe z płatnikiem. Oryginalność/wartość – tematyka związana z wykorzystaniem rachunku kosztów w procesie zarządzania szpitalami działającymi w różnych krajach europejskich nie była wcześniej w Polsce przedmiotem badań empirycznych
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.2.80/1-10
Languagepl polski
File
3 - artykuł.pdf 364.27 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?