Microbiological Air Contamination in Premises of the Primary Health-Care

Ewa Karwowska , Ewa Miaśkiewicz-Pęska , Dorota Andrzejewska-Morzuch

Abstract

The aim of this research was to evaluate the microbiological indoor air contamination level in chosen facilities of the primary health-care for adults and children. The total numbers of mesophilic bacteria, staphylococci, coli-group bacteria and moulds in both surgery rooms and patients’ waiting rooms were determined. Air samples were collected with a MAS 100 impactor and the concentration of microorganisms was estimated by a culture method. The microbiological air contamination level was diverse: the number of mesophilic bacteria ranged from 320 to 560 CFU/m3, number of staphylococci - 10-305 CFU/m3, coli group bacteria - 0-15 CFU/m3 and moulds - 15-35 CFU/m3. The bacteriological contamination level of the air in examined community health centers was higher than described in the literature for hospitals and exceeded the acceptable values proposed for the surgery objects.
Author Ewa Karwowska (FEE / DB)
Ewa Karwowska,,
- Department of Biology
, Ewa Miaśkiewicz-Pęska (FEE / DB)
Ewa Miaśkiewicz-Pęska,,
- Department of Biology
, Dorota Andrzejewska-Morzuch
Dorota Andrzejewska-Morzuch,,
-
Journal seriesArchives of Environmental Protection, ISSN 0324-8461
Issue year2013
Vol39
No4
Pages51-58
Keywords in Polishzanieczyszczenia powietrza, bakteria, pomieszczenia służby zdrowia
Keywords in EnglishAir contamination; bacteria; moulds; health-care premises
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishPrzedmiotem pracy była analiza liczebności mikroorganizmów w wytypowanych pomieszczeniach służby zdrowia w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres badań obejmował określenie stężenia bakterii mezofi lnych, gronkowców, bakterii grupy coli oraz grzybów pleśniowych w powietrzu poczekalni dla chorych, gabinetu lekarskiego oraz punktu szczepień. Próbki pobierano za pomocą aparatu MAS 100 fi rmy Merck a liczebność mikroorganizmów szacowano metodą hodowlaną. Stwierdzono, iż poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza badanych pomieszczeń był zróżnicowany. Liczebność bakterii mezofi lnych kształtowała się na poziomie 320-560 JTK/m3, gronkowców - 10-305 JTK/m3, bakterii grupy coli - 0-15 JTK/m3 a grzybów pleśniowych - 15-35 JTK/m3. Poziom zanieczyszczenia bakteriologicznego w badanej placówce opieki zdrowotnej był wyższy niż ten dopuszczalny dla pomieszczeń szpitalnych w tym sal operacyjnych.
DOIDOI:10.2478/aep-2013-0034
Languageen angielski
File
aep-2013-0034.aop.pdf 303.6 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 06-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 06-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1; WoS Citations = 3; GS Citations = 5.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.738; WoS Impact Factor: 2013 = 0.901 (2) - 2013=0.619 (5)
Citation count*5 (2020-09-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?