Określenie wskaźników zapotrzebowania na energię w budynku biurowym na podstawie danych pomiarowych

Krajewska Magdalena , Natalia Kwiecińska , Jerzy Kwiatkowski

Abstract

Currently, energy audits of office buildings or only some office zones, if the whole building is not rented by one enterprise, are increasingly being performed. Auditors very often need to refer to the reference values of energy consumption indicators. Sometimes they use data for the entire building and assign them to individual office zones. The article specifies the demand indicators for heat, cooling and electricity for seven office zones in the building. Both the usable area and the number of users of one zone were used as the reference unit. On the basis of the results it was found that despite similar energy consumption profiles in all zones, the indicators differ significantly and the value of the standard deviation is 20 – 44%. In addition it was shown that taking the average values from the analysis of the whole building to determine the consumption of individual office zones can be associated with a big mistake.
Author Krajewska Magdalena
Krajewska Magdalena,,
-
, Natalia Kwiecińska
Natalia Kwiecińska,,
-
, Jerzy Kwiatkowski (FEE / DPEGHS)
Jerzy Kwiatkowski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Other language title versionsDetermination of energy demand indicators in an office building on base of a measurement data
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (B 8 pkt)
Issue year2018
No1
Pages54-57
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudynek biurowy, najemca, wskaźnik zapotrzebowania, energia
Keywords in Englishoffice building, tenant, demand indicator, energy
Abstract in PolishObecnie wykonuje się audyty energetyczne budynków biurowych lub tylko niektórych stref biurowych, np. jeśli cały budynek nie jest wynajmowany przez jedno przedsiębiorstwo. Audytorzy bardzo często potrzebują odwołać się do referencyjnych wartości wskaźników zużycia energii. Czasami korzystają z danych dotyczących całego budynku i przyporządkowują je poszczególnym strefom biurowym. W artykule określono wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną dla siedmiu stref biurowych w budynku. Jako jednostkę odniesienia wykorzystano zarówno powierzchnię użytkową, jak i liczbę użytkowników jednej strefy. Na podstawie wyników stwierdzono, że pomimo podobnych profili zużycia energii we wszystkich strefach, wskaźniki znacznie różnią się między sobą, a wartość odchylenia standardowego wynosi 20 – 44%. Ponadto pokazano, że przyjmowanie wartości średnich z analizy całego budynku do określenia zużycia poszczególnych stref biurowych może wiązać się z dużym błędem.
DOIDOI:10.15199/33.2018.01.14
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back