The relationship between inter-organizational trust and employee engagement and performance

Helena Bulińska-Stangrecka , Y. Anuradha Iddagoda

Abstract

There is a growing interest on the concept of employee engagement in the corporate world as well as in the academic world. Employee engagement is all about employees, cognitive, emotional and behavioral involvement of his or her job as well as the organization. On the basis of the review of the existing literature this paper analyze the consequences of employees engagement for job performance. This paper aims at enhancing understanding of the consequences of employee engagement on job performance by examining the mediating role of trust. It presents a conceptual framework of interorganizational trust, employee engagement and employee job performance.
Author Helena Bulińska-Stangrecka (FASS / DASMA)
Helena Bulińska-Stangrecka,,
- Department of Administration and Security Management in Administration
, Y. Anuradha Iddagoda
Y. Anuradha Iddagoda,,
-
Other language title versionsZwiązek między zaufaniem wewnątrzorganizacyjnym a zaangażowaniem i wydajnością pracowników
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X
Issue year2020
Vol4
No1
Pages8-25
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishzaangażowanie pracowników, zaufanie między organizacjami, wydajność pracy pracownika
Keywords in Englishemployee engagement, inter-organizational trust, employee job performance
Abstract in PolishZainteresowanie koncepcją zaangażowania pracowników jest przedmiotem zainteresowania praktyki biznesu jak i środowiska akademickiego. Zaangażowanie pracowników polega na poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym zaangażowaniu pracowników związanym z jego pracą, a także organizacją. Na podstawie przeglądu istniejącej literatury w artykule przeanalizowano wpływ zaangażowania pracowników na wydajność pracy. Artykuł ma na celu lepsze zrozumienie znaczenia i roli zaangażowania pracowników w kształtowaniu wydajności pracy poprzez uwzględnienie pośredniczącej roli zaufania. Artykuł przedstawia proponowane ramy koncepcyjne wyjaśniające rolę zaufania wewnątrzorganizacyjnego w rozwijaniu zaangażowania i wydajności pracy pracowników.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 13-08-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?