Improving Resilience of Autonomous Moving platforms by Real time Analysis of Their Cooperation

Bogdan Czejdo , Sambit Bhattacharya , Mikołaj Baszun , Wiktor B. Daszczuk

Abstract

Environmental changes, failures, collisions or even terrorist attacks can cause serious malfunctions of the delivery systems. We have presented a novel approach improving resilience of Autonomous Moving Platforms AMPs. The approach is based on multi-level state diagrams describing environmental trigger specifications, movement actions and synchronization primitives. The upper level diagrams allowed us to model advanced interactions between autonomous AMPs and detect irregularities such as deadlocks live-locks etc. The techniques were presented to verify and analyze combined AMPs’ behaviors using model checking technique. The described system, Dedan verifier, is still under development. In the near future, a graphical form of verified system representation is planned.
Author Bogdan Czejdo
Bogdan Czejdo,,
-
, Sambit Bhattacharya
Sambit Bhattacharya,,
-
, Mikołaj Baszun IMiO
Mikołaj Baszun,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Wiktor B. Daszczuk II
Wiktor B. Daszczuk,,
- The Institute of Computer Science
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
Issue year2016
No6
Pages1294-1301
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishZmiany w otoczeniu, awarie, kolizje czy nawet ataki terrorystyczne mogą spowodować poważne awarie w systemach transportowych. W artykule zaprezentowaliśmy nowe podejście do poprawy odporności autonomicznych platform mobilnych (AMPs). Podejście to opiera się na specyfikacji przy pomocy wielopoziomowych diagramach stanów, opisujących wpływ otoczenia, podejmowane akcje komunikacyjne i prymitywy synchronizacyjne. Schematy na górnym poziomie pozwoliły modelować zaawansowane interakcje między autonomicznymi pojazdami i wykrywać nieprawidłowości, takie jak zakleszczenia, częściowe zakleszczenia itp. Zaprezentowano techniki zastosowane w celu weryfikacji i analizy łącznego zachowania pojazdów techniką weryfikacji modelowej. Opisany system weryfikacyjny Dedan jest wciąż w fazie rozwoju. W niedalekiej przyszłości planowana jest graficzna forma reprezentacji weryfikowanego systemu.
URL http://www.autobusy-test.com.pl/images/stories/Do_pobrania/2016/nr%206/logistyka/10_l_czejdo_bhattacharya_baszun_daszczuk.pdf
projectThe Development of Design, Processing and Testing Methods of the Electronic Devices and Materials for Microelectronics and Optoelectronics. Project leader: Szczepański Paweł, , Phone: (48 22) 234 58 70, start date 01-01-2015, planned end date 31-12-2015, end date 31-05-2016, IMiO/2015/STATUT/1, Implemented
WEiTI Działalność statutowa
Development of new algorithms in the areas of software and computer architecture, artificial intelligence and information systems and computer graphics . Project leader: Rybiński Henryk, , Phone: +48 22 234 7731, start date 18-05-2015, end date 30-11-2016, II/2015/DS/1, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languageen angielski
File
Improving Resilience of Autonomous Moving Platforms by Real-time Analysi....pdf 769.14 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 7.0, 27-03-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 7.0, 27-03-2017, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2018-06-14)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back