Drgania ustalone niejednorodnej belki nieskończenie długiej spoczywającej na podłożu Winklera

Magdalena Ataman , Wacław Edward Szcześniak

Abstract

The problem of vibration of beams and plates on foundations, subjected to moving loads is closely related to the dynamics of bridges, roads, airfield and railway pavements. The durability of such a communication pavement depends strongly on the correct design of the structure. One of the most important factors, to be taken into account in the process of pavement design, is dynamic load caused by moving vehicles. Strains, displacements and stresses in each layer of the pavement, depend mainly on the velocity and acceleration of the vehicle. The paper deals with non-homogenous, elastic infinite Euler beam resting on the Winkler foundation subjected to the moving force. Two theories were analysed and compared. Numerical example was presented in the diagrams. Twelve items of literature on the subject were mentioned in the paper.
Author Magdalena Ataman (FCE / IRB)
Magdalena Ataman,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Wacław Edward Szcześniak (FCE / IRB)
Wacław Edward Szcześniak,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów , ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2015
No4
Pages2266-2273 CD 2
Publication size in sheets0.5
ConferenceII Konferencja naukowa "Logistyka w ratownictwie", 08-09-2015 - 11-09-2015, Mikołajki, Polska
Keywords in Polishnieskończenie długa belka niejednorodna, belka Bernoulliego-Eulera, podłoże Winklera, ruchoma siła, prędkość krytyczna
Keywords in Englishnon-homogenous infinite beam, Bernoulli-Euler beam, Winkler foundation, moving force, critical speed
Abstract in PolishZagadnienie drgań belek i płyt na podłożach pod wpływem obciążeń ruchomych ściśle wiąże się z dynamiką mostów, nawierzchni drogowych, lotniskowych oraz kolejowych. Na trwałość nawierzchni komunikacyjnych niezwykle duży wpływ ma prawidłowe zwymiarowanie konstrukcji. Jednym z najważniejszych czynników jaki należy uwzględnić w procesie projektowania nawierzchni jest obciążenie dynamiczne wywołane ruchomymi pojazdami. Odkształcenia, przemieszczenia i naprężenia w poszczególnych warstwach nawierzchni w dużej mierze zależą od prędkości i przyspieszenia pojazdu. Praca dotyczy niejednorodnej poprzecznie, sprężystej belki Bernoulliego-Eulera spoczywającej na podłożu Winklera obciążonej ruchomą siłą. W referacie przeanalizowano i porównano dwie teorie, a wyniki uzyskane w przykładzie obliczeniowym przedstawiono w formie graficznej. Do pracy dołączono spis dwunastu pozycji literatury przedmiotu.
Languagepl polski
File
008.pdf 758.97 KB
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back