Analiza konstrukcji ramy układu jezdnego do transportu segmentu kontenerowego z wykorzystaniem MES

Dariusz Lodwik

Abstract

The article shows the development of numerical analysis and design model frame chassis for container transport for glued. Three variants of the digital model was made the team's framework, which has been subjected to the static analysis of resistance. Design rated in terms of strength, based on calculations using the finite element method. Dynamic characteristics of internal stress state presenting received, called accepted external impacts. Optimization was carried out due to the criterion of the lightness of the structure (minimum weight) subject to restrictions arising from stress values, movements, factor of safety to the extent permitted. Variant design, accepted as the optimum solution was analysed to determine the bearing capacity of the structure's perimeter.
Author Dariusz Lodwik (FCEMP / IMEn)
Dariusz Lodwik,,
- Institute of Mechanical Engineering
Other language title versionsANALYSIS USING FEM DESIGN OF CHASSIS FRAME FOR TRANSPORTING THE CONTAINER SEGMENT
Journal seriesMOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, ISSN 1730-8658
Issue year2016
Vol18
No9
Pages43-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishukład jezdny, rama, model, analiza statyczna, MES
Keywords in Englishchassis, frame, model, static analysis, finite elements method
Abstract in PolishW artykule przedstawiono opracowanie modelu konstrukcji i analizę numeryczną ramy układu jezdnego przeznaczonego do transportu kontenerowych zabudów klejonych. Wykonano trzy warianty modelu cyfrowego zespołu ramy, które poddano statycznej analizie wytrzymałościowej. Konstrukcję oceniono w aspekcie wytrzymałości, na podstawie przeprowadzonych obliczeń z zastosowaniem metody elementów skończonych. Otrzymano cechy dynamiczne prezentujące stan naprężeń wewnętrznych, wywołany przyjętymi oddziaływaniami zewnętrznych obciążeń. Przeprowadzono optymalizację ze względu na kryterium lekkości konstrukcji (minimalnej masy) przy spełnieniu ograniczeń wynikających z wartości naprężeń, przemieszczeń, współczynnika bezpieczeństwa w zakresie dopuszczalnym. Wariant konstrukcji, przyjęty jako optymalne rozwiązanie, poddano analizie w celu wyznaczenia nośności granicznej konstrukcji.
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?