Wpływ warunków spieniania polimerów przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym na morfologię i właściwości otrzymywanych struktur porowatych

Katarzyna Tarabasz-Kosowska , Marek Henczka

Abstract

The influence of process conditions of supercritical foaming of poly(ε-caprolactone) (PCL) on properties of obtained porous foams was investigated. The foaming experiments were performed at temperature varied in a range from 25 to 100°C, pressure from 8 to 18 MPa, saturation time from 1 to 6 hours with different depressurization rates. Finally, the properties of obtained porous three-dimensional structure using various analytical methods were identified. A strong influence of process parameters on morphology and mechanical properties of solid foams were noticed.
Author Katarzyna Tarabasz-Kosowska (FCPE / DCRED)
Katarzyna Tarabasz-Kosowska,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Marek Henczka (FCPE / DCRED)
Marek Henczka,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
Other language title versionsInfluence of supercritical foaming process parameters on morphology and mechanical properties of polymer porous structures
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2016
Vol55
No5
Pages208-209
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishpłyny w stanie nadkrytycznym, spienianie polimerów, poli(ε-kaprolakton), polimerowe struktury porowate
Keywords in Englishsupercritical fluids, supercritical foaming, poly(ε-caprolactone), polymer porous structures
Abstract in PolishOkreślono wpływ parametrów realizacji procesu spieniania poli(ε-kaprolaktonu) przy użyciu CO2w stanie nadkrytycznym na właściwości otrzymywanych struktur porowatych. Zbadano wpływ na przebieg procesu następujących parametrów: temperatura (50-M00°C), ciśnienie (8÷18 MPa), czas nasycania polimeru ditlenkiem węgla (1÷6 h), szybkość dekompresji mieszaniny (1600-3600 bar/min) oraz czas spieniania (5÷30 min). Wytworzone struktury poddano analizie przy użyciu specjalistycznych metod badań. Wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę i właściwości pian stałych.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2016/2016-5/InzApChem_2016_5_208-209.pdf
Languagepl polski
File
Tarabasz-Kosowska K., Henczka M. - Wpływ warunków spieniania....pdf 558.66 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?