Wstęp do zagadnienia termoelektrycznej generacji prądu stałego

Adam Ruciński , Damian Kochanowski

Abstract

The work indicates the theoretical basis of thermoelectric power generation thanks to temperature difference between the heat source and the environment. In practical applications it is a waste heat source what allows to increase energy efficiency of thermo-mechanical systems driven by fossil fuels. The article reminds the advantages and disadvantages of thermoelectric materials, while pointing to intense progress in semiconductors research and development. Simple relationship describing the generated electric current is presented. The author shows a definition of thermogeneration efficiency including a description of the characteristic parameters as voltage and amperage.
Author Adam Ruciński (FPAE / IHE)
Adam Ruciński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Damian Kochanowski (FPAE)
Damian Kochanowski,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Other language title versionsThe introduction to thermoelectric generation of DC current
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390
Issue year2016
VolLI
No5
Pages12-14
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishefekt termoelektryczny, współczynnik Seebecka, generacja termoelektryczna, sprawność termogeneracji, materiały termoelektryczne
Keywords in Englishthermoelectrics, Seebeck coefficient, thermoelectric generation, efficiency of thermoelectric generation, thermoelectric materials
Abstract in PolishPraca wskazuje teoretyczne podstawy termogeneracji prądu elektrycznego kosztem różnicy temperatury pomiędzy źródłem ciepła a otoczeniem. W zastosowaniach praktycznych jest to odpadowe źródło ciepła pozwalające zwiększać energooszczędność układów cieplno-mechanicznych korzystających ze spalania paliw kopalnych. W artykule przypomniano zalety i wady materiałów termoelektrycznych, jednocześnie wskazując intensywny postęp w poszukiwaniu doskonalszych półprzewodników. Wskazano proste zależności opisujące wielkość generowanego prądu elektrycznego. Pokazano definicję sprawności termogeneracji z uwzględnieniem opisu parametrów charakterystycznych zjawiska tj. natężenia i napięcia wytwarzanego prądu elektrycznego
DOIDOI:10.15199/8.2016.5.2
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?