Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych w warunkach tlenowych i beztlenowych

Marta Wiśniewska

Abstract

The work is the comparison of the two processing methods of biodegradable waste, both these collected separately, as well as fraction originating from the waste stream. At work, gives examples of arrangements of Poland, in which part of the technological process is a methane fermentation and those which are based on the stability which is the aerobic process. On the basis of the balance of waste processed in selected plants shown the products of the processes and the loss in weight. The biological waste treatment has got a particular importance for the requirement of National waste management plan 2022, which provide the reduction of biodegradable waste transferred to storage and the total quantities of stored waste.
Author Marta Wiśniewska (FEE / CEP)
Marta Wiśniewska,,
- Chair of Environmental Protection
Pages25-33
Publication size in sheets0.5
Book Maciąg Monika, Maciąg Kamil (eds.): Przegląd prac z zakresu mikrobiologii, 2018, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-65932-44-0, 119 p.
Keywords in Polishfermentacja, kompostowanie, odpady komunalne
Keywords in Englishcomposting, fermentation, waste
Abstract in PolishCelem pracy jest porównanie dwóch metod przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji,zarówno tych zbieranych selektywnie, jak również frakcji podsitowej pochodzącej ze strumienia odpadów zmieszanych. W pracy przedstawiono przykładowe rozwiązania instalacji na terenie Polski, w których elementem ciągu technologicznego jest proces fermentacji metanowej oraz tych, które bazują na procesie stabilizacji tlenowej. Na podstawie bilansu odpadów przetwarzanych w wybranych zakładach pokazano produkty poszczególnych procesów biologicznych, a także ubytek wyjściowej masy odpadów. Biologiczne przetwarzanie odpadów ma szczególne znaczenie dla wymogów Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (KPGO 2022), który zakłada m.in. zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz ogólnej ilości składowanych odpadów.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-10-2018, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back