Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miasta odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców

Anita Orchowska

Abstract

The article raises the issue of development of recreational areas of the city in terms of the so-called „re-use”. Many public areas of European cities are designed from scratch to give flexible features and custom arrangements in accordance with contemporary social needs, often using modern materials and/or technology. New use of public spaces including downtown recreation raises the spatial and aesthetic qualities of these places, becoming an attraction for the local population and the basis for integration.
Author Anita Orchowska (FA / DCAIDIF)
Anita Orchowska,,
- Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms
Other language title versionsAn attractive recreational space of the city in response to social needs of the residents
Journal seriesŚrodowisko Mieszkaniowe, ISSN 1731-2442
Issue year2016
Vol16
Pages92-103
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polisharchitektura, integracja, przestrzeń rekreacyjna, re-użycie
Keywords in Englisharchitecture, integration, recreational space, re-use
Abstract in PolishArtykuł porusza zagadnienie kształtowania terenów rekreacyjnych miasta w aspekcie odzyskiwania przestrzeni czyli tzw. „re-użycia”. Wiele obszarów publicznych miast europejskich jest projektowana od nowa, uzyskując elastyczne funkcje i niestandardowe aranżacje zgodnie z współczesnymi potrzebami społecznymi, często przy użyciu nowoczesnych technologii materiałowych. Nowe wykorzystanie terenów publicznych m.in. dla rekreacji śródmiejskiej podnosi walory przestrzenne i estetyczne tych rejonów stając się atrakcją dla lokalnej ludności i podstawą budowy ich integracji.
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?