Zastosowanie metody oceny cyklu istnienia do analizy właściwości ekologicznych samochodu

Zdzisław Chłopek , Jakub Lasocki

Abstract

Nowadays, a tendency for a comprehensive treatment of issues related to the environmental protection against the dangers of motorization can be observed. The analysis of the ecological properties of the car incorporates its whole contractual period of existence, consisting of the following phases: design, manufacture, use and disposal. Quantitative evaluation of the potential impact on the environment in such a wide range allows the Life Cycle Assessment (LCA) method. In this paper the main assumptions and methodology of performing such analyses have been presented. As a specific example, life cycle assessment of a typical passenger car with a compression ignition engine in Polish conditions was considered. The total energy consumption of non– renewable resources and greenhouse gas emissions in the life cycle of the car has been determined. LCA has been performed by the Eco-indicator 99 method. The sensitivity of the obtained results to the traffic model describing the use of the vehicle has been examined.
Author Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Jakub Lasocki (FACME / IV)
Jakub Lasocki,,
- Institute of Vehicles
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2013
Vol92
No1
Pages57-66
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishocena cyklu istnienia, LCA, model ruchu samochodu, ochrona środowiska
Keywords in EnglishLife Cycle Assessment, LCA, vehicle traffic model, environmental protection
Abstract in PolishObecnie obserwuje się tendencje do kompleksowego traktowania zagadnień związanych z ochroną środowiska przed zagrożeniami ze strony motoryzacji. Analizując właściwości ekologiczne samochodu uwzględnia się cały jego umowny okres istnienia, składający się z projektowania, wytwarzania, użytkowania oraz zagospodarowania po zużyciu. Ilościowe określenie potencjalnego oddziaływania na środowisko w tak szerokim zakresie umożliwia metoda oceny cyklu istnienia (LCA). W artykule przedstawiono jej główne założenia oraz metodykę wykonywania analiz. Jako szczególny przykład rozpatrzono ocenę cyklu istnienia typowego samochodu osobowego z silnikiem o zapłonie samoczynnym w warunkach polskich. Wyznaczono całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych oraz emisję gazów cieplarnianych w cyklu istnienia samochodu. Oceny wpływu cyklu istnienia dokonano metodą Eco-indicator 99. Zbadano wrażliwość uzyskanych wyników na model ruchu opisujący użytkowanie pojazdu.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=468:zdzisaw-chopek-jakub-lasocki-zastosowanie-metody-oceny-cyklu-istnienia-do-analizy-waciwoci-ekologicznych-samochodu&catid=73:zeszyt-1922013&Itemid=29
Languagepl polski
File
JL_2013_ZNIP_1_2013_c.pdf 304.25 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 11-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 11-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?