Emulsions as precursors for structurized inhalable microparticles

Katarzyna Jabłczyńska , Katarzyna Górska , Tomasz Robert Sosnowski

Abstract

Preparation and properties of dry emulsions (powders) as possible carriers of inhalation drugs were investigated. Powders prepared by spray-drying of O/W emulsions (soy bean oil, aqueous solution of lactose, sodium casenaite and leucine) were characterized using SEM technique. It appeared that the obtained particles were polydisperse (14-10 µm) and deformed. Aliter powders resuspension in inhaler, aerosol particles typically formed aggregates, and only one type of powder can be considered as suitable for pulmonary drug delivery. Reconstituted O/W emulsions obtained by powder rehydration were characterized by smaller oil droplets than the initial emulsions, what suggests the additional disintegration of emulsion droplets during atomization in the dryer.
Author Katarzyna Jabłczyńska (FCPE / CIPE)
Katarzyna Jabłczyńska,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Katarzyna Górska (FCPE)
Katarzyna Górska,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Tomasz Robert Sosnowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Other language title versionsEmulsje jako prekursory strukturyzowanych cząstek - nośników leków do inhalacji
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2016
Vol55
No1
Pages22-23
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishsuszenie rozpyłowe, proszki, inhalacja, emulsje
Keywords in Englishspray-drying technologies, powders, inhalation, emulsions
Abstract in PolishBadano proces otrzymywania proszków na drodze suszenie rozpyłowego emulsji O/W, a następnie własności otrzymanych cząstek pod względem ich zastosowania jako nośników leków inhalacyjnych. Emulsje wytworzono z oleju sojowego oraz wodnych roztworów laktozy z dodatkiem kazeinianu sodu oraz leucyny. Wysuszone proszki analizowano pod mikroskopem elektronowym, a następnie rozpraszano w typowym inhalatorze proszkowym. Zdjęcia SEM wykazały, że cząstki proszku są polidyspersyjne (1÷10 μm) i zdeformowane. Powstający z nich aerozol zawiera znacznie większe cząstki, co świadczy o ich agregacji i niecałkowitym rozpadzie proszku podczas rozpylania. Badano również rekonstytucję emulsji po ponownym uwodnieniu proszków. Uzyskane wyniki sugerują, że tylko jeden typ cząstek spełnia wymagania stawiane nośnikom leku inhalacyjnego.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2016/2016-1/InzApChem_2016_1_022-023.pdf
ProjectSpecific aspects of physicochemical phenomena and mass transfer in lung fluids in the presence of inhaled micro- and nanoparticles with complex properties. Project leader: Sosnowski Tomasz Robert, , Phone: 22 234 62 78, start date 05-02-2015, planned end date 04-02-2018, 2014/13/B/ST8/00808, Implemented
WIChiP Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Languageen angielski
File
Jabłczyńska K. (i in.) - Emulsions as precursors....pdf 254.14 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?