Wpływ wielkości mikrootworu wykonanego w światłowodzie z użyciem lasera femtosekundowego na pomiar współczynnika załamania cieczy

Monika Janik , Marcin Koba , Wojtek J. Bock , Mateusz Jakub Śmietana

Abstract

FO-o-4: Czujniki światłowodowe ze względu na swoją różnorodność pozwalają na pomiary zarówno parametrów fizycznych jak i chemicznych, czy biologicznych [1]. Niektóre z nich pozwalają na badanie objętości rzędu nano-litrów. Takie rozwiązania mogą bazować na strukturze interferometru Mach-Zehnder’a (MZI), gdzie zmiany właściwości cieczy wpływają na długość drogi optycznej jednej z interferujących wiązek. Istnieje wiele metod wytwarzania MZI, jednakże ablacja laserowa z użyciem lasera femtosekundowego (fs), ze względu na m.in. niezwykle krótki czas trwania impulsu, znikome nagrzewanie strefy roboczej, pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnych kształtów przy niewielkich uszkodzeniach obszarów sąsiadujących z modyfikowanym obszerem. W ostatnich latach przedstawiono kilka czujnikowych rozwiązań światłowodowych, gdzie mikroablację laserem fs wykorzystano do wykonania struktury MZI [2,3]. Niniejsza praca przedstawia porównanie wyników pomiarów czułości na zmiany współczynnika załamania (n) wypełnienia mikrootworów o różnych średnicach, które zostały wytworzone z użyciem precyzyjnej mikroablacji laserem fs w standardowym światłowodzie jednomodowym. Jak zademonstrowano, układy takie charakteryzują się wysoką i liniową czułością w szerokim zakresie badanego n, przez co mogą stanowić niezwykle interesującą platformę czujnikowa. Badania zmierzające do ograniczenia wielkości mikrootworu, przez co możliwości pomiaru właściwości optycznych subnanolitrowych objętości cieczy są niezwykle pożądane choćby z punktu widzenia nauk biologicznych.
Author Monika Janik
Monika Janik,,
-
, Marcin Koba - [Instytut Łączności PIB (IŁ PIB)]
Marcin Koba,,
-
- Instytut Łączności PIB
, Wojtek J. Bock
Wojtek J. Bock,,
-
, Mateusz Jakub Śmietana (FEIT / MO)
Mateusz Jakub Śmietana,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages1-2
Publication size in sheets0.3
Book Wiśniowski Piotr (eds.): Materiały Konferencyjne: XII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE '2016, vol. PenDrive, 2016, Kraków, Polska, Katedra Elektroniki, Wydział Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 226 p.
Keywords in Polishczujniki światłowodowe, mikroablacja laserem femtosekundowym, interferometr Mach-Zehnder’a, badanie cieczy
Projectx. Project leader: Śmietana Mateusz Jakub, , Phone: (22) 234 63 64, start date 25-02-2015, planned end date 24-02-2018, IMIO/2015/NCN/1, Implemented
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourceconferenceIndex
ScoreMinisterial score = 15.0, 04-02-2020, BookChapterMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 04-02-2020, BookChapterMatConfByIndicator
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?