Wytwarzanie materiałów porowatych z bitumów węglowych modyfikowanych odpadami tworzyw sztucznych

Grzegorz Makomaski

Abstract

A review of preparation of carbon adsorbents from pitch-polymer blends containing waste polymers. The use of untypical feedstock, as an effect of combination of bituminous substance with polymeric waste creates potential possibility to produce carbon adsorbents of interesting properties and porous structure. Moreover, from the point of view of structural and application properties of obtained adsorbents, the processes of carbonization and activation are highly significant. The improvement of the methods of production and modification will enable controlled preparation of carbon adsorbents for specific applications.
Author Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsThe preparation of porous materials from waste polymers-modified carbon bitumens
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No7
Pages1378-1380
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishAdsorbenty węglowe, kompozycje pakowo-polimerowe, bitumy węglowy, odpady tworzyw sztucznych
Keywords in EnglishCarbon adsorbents, pitch-polymer compositions, carbon bitumens, waste polymers
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishDokonano przeglądu literatury dotyczącej otrzymywania adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych zawierających odpady tworzyw sztucznych. Zastosowanie nietypowego surowca, w wyniku połączenia substancji bitumicznej z odpadem polimerowym, stwarza potencjalną możliwość wytworzenia porowatych materiałów węglowych o interesujących właściwościach i strukturze porowatej. Ponad to, z punktu widzenia właściwości strukturalnych i użytkowych otrzymanych adsorbentów, duże znaczenie mają procesy karbonizacji i aktywacji wyjściowych surowców. Doskonalenie metod wytwarzania i modyfikacji pozwalają na kontrolowaną preparatykę materiałów porowatych dla określonych zastosowań.
DOIDOI:10.15199/62.2016.7.19
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 17-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 17-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 6; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?