Ocena niezawodności wybranego algorytmu szeregowania lądujących statków powietrznych

Artur Florowski , Jacek Skorupski

Abstract

Managing air traffic in terminal areas is one of the biggest challenges for air traffic management services. The reason for that is a high number of aircraft performing complex maneuvers in limited airspace. The process of landing aircraft scheduling is sometimes supported with computer systems that implement algorithms, which aim is to achieve the aircraft traffic flow with the best performance. The aim of this paper is to assess the reliability of selected scheduling algorithm with the use of the method based on the air traffic flow model in the form of a colored Petri net. Cellular automata-based scheduling algorithm found in the literature has been selected for an assessment. Comparing the results to the practice of Warsaw TMA, where no controller support system within the scope of landing aircraft scheduling was implemented, one can notice a beneficial impact of the application of the scheduling algorithm. Application of the examined algorithm would allow for both increasing capacity and reliability of timely execution of planned operations. This indicates the existence of high potential for implementation of systems supporting the controller in landing aircraft scheduling process.
Author Artur Florowski (FT / DATE)
Artur Florowski,,
- Department of Air Transport Engineering
, Jacek Skorupski (FT / DATE)
Jacek Skorupski,,
- Department of Air Transport Engineering
Other language title versionsAssessment of the selected algorithm for landing aircraft scheduling
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No113
Pages163-170
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishruch lotniczy, przepustowość lotniska, jakość szeregowania
Keywords in Englishair traffic, airport capacity, scheduling quality
Abstract in PolishOrganizacja ruchu w rejonach lotnisk stanowi jedno z największych wyzwań dla służb zarządzania ruchem lotniczym. Spowodowane jest to dużą liczbą samolotów, wykonujących skomplikowane manewry w ograniczonej przestrzeni. Proces szeregowania samolotów lądujących bywa wspierany przez systemy komputerowe implementujące algorytmy, których celem jest uzyskanie strumienia samolotów o jak najlepszych właściwościach. Celem pracy jest ocena wybranego algorytmu szeregowania za pomocą metody wykorzystującej model ruchu lotniczego w postaci kolorowanej sieci Petriego. Do oceny wybrano literaturowy algorytm szeregowania wykorzystujący metodę automatów komórkowych. Porównując uzyskane wyniki do praktyki stosowanej w TMA Warszawa, gdzie nie został wdrożony system wspomagania kontrolera w zakresie formowania strumienia samolotów lądujących, można zauważyć korzystny wpływ stosowania tego rodzaju rozwiązań. Zastosowanie badanego algorytmu pozwoliłoby zarówno na zwiększenie przepustowości jak również niezawodności wykonania zaplanowanych operacji. Wskazuje to na istnienie dużego potencjału w zakresie wdrażania systemów wspomagania kontrolera w procesie szeregowania samolotów lądujących.
Languagepl polski
File
Florowski_Skorupski_16_06_02.pdf 721.2 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?