The Wigner caustic on shell and singularities of odd functions

Wojciech Domitrz , Miriam Manoel , Pedro Rios

Abstract

Zbadano kaustykę Wignera w otoczeniu podrozmaitości lagranżowskiej afinicznej przestrzeni symplektycznej. Przedstawiono motywacje fizyczne badania osobliwosci kaustyki Wignera oraz ich definicję matematyczną w terminach rodzin generujących. Rodzina generująca tego typu osobliwości jest nieparzystą deformacją funkcji nieparzystej. Zbadano osobliwości funkcji nieparzystych oraz ich uniwersalne nieparzyste deformacje i zastosowano otrzymane rezultaty do badania tego typu osobliwości kaustyki Wignera interpretując otrzymane wyniki w termintach lokalnej geometrii podrozmaitości lagranżowskiej.
Author Wojciech Domitrz (FMIS / DAST)
Wojciech Domitrz,,
- Department of Analysis and Sigularity Theory
, Miriam Manoel - [Universidade de Sao Paulo - USP]
Miriam Manoel,,
-
-
, Pedro Rios - [Universidade de Sao Paulo - USP]
Pedro Rios,,
-
-
Journal seriesJournal of Geometry and Physics, ISSN 0393-0440
Issue year2013
Vol71
Pages58-72
Publication size in sheets0.7
ASJC Classification2608 Geometry and Topology; 3100 General Physics and Astronomy; 2610 Mathematical Physics
DOIDOI:10.1016/j.geomphys.2013.04.005
URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0393044013000879
LanguageEnglish
Score (nominal)25
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 11-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 11-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 6; Scopus Citations = 10; GS Citations = 4.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.938; WoS Impact Factor: 2013 = 0.797 (2) - 2013=0.797 (5)
Citation count*4 (2015-12-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?