Wpływ frakcji małocząsteczkowej na właściwości polietylenu dużej gęstości

Wiesława Ciesińska , Gniewosz Marszałek

Abstract

The rheological properties of non modified high density polyethylene powder from selected grades and its correlation with low molecular weight fraction amount were investigated. An examination of the rheological properties has been made base on the selected flow curves in shear rate function and oscillation curves in dynamic frequency function. Base on obtained data a viscosity curves, zero shear viscosity, storage and loss modulus for critical frequency, the relaxation time, polidyspersity index and activation energy were calculated. It was find out, that amount of low molecular fraction has influence on viscosity, activation energy and relaxation time. Extrusion and palletizing lead to degradation of the polymer
Author Wiesława Ciesińska (FCEMP / IC)
Wiesława Ciesińska,,
- The Institute of Chemistry
, Gniewosz Marszałek
Gniewosz Marszałek,,
-
Pages46-47
Publication size in sheets0.3
Book Polski Kongres Reologii, 2013, Politechnika Poznańska
Keywords in Polishpolietylen dużej gęstości, właściwości reologiczne, frakcja małocząsteczkowa
Keywords in Englishhigh density polyethylene, rheological properties, low molecular weight fraction
Abstract in PolishCelem badań było wyznaczenie właściwości reologicznych wybranych typów polietylenu dużej gęstości i określenie zależności tych właściwości od zawartości frakcji małocząsteczkowej. Badania przeprowadzono dla nie modyfikowanych proszków polietylenowych i granulatów handlowych. Do wyznaczenia zależności reologicznych wykorzystano reometru AR 2000. Badania przeprowadzono w trybie płynięcia w funkcji szybkości ścinania oraz w trybie oscylacji z dynamiczna zmianą częstotliwości oraz w funkcji temperatury. Na ich podstawie wyznaczono: przebieg krzywych lepkości, lepkość zerową, wartość modułów zachowawczego i stratności dla częstotliwości krytycznej , najdłuższy czas relaksacji, współczynnik polidyspersyjności, energię aktywacji. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zawartość frakcji małocząsteczkowej wpływa na zwiększenie lepkości i wartości energii aktywacji oraz wydłużenie czasu relaksacji. Proces granulacji powoduje degradację polimeru (prowadzącą do zmniejszenia lepkości), oraz zmniejszenie współczynnika polidyspersyjności, a także wzrost lepkości zespolonej, modułów zachowawczego i stratności oraz energii aktywacji. Granulacja wpływa na zwiększenie mikrohomogeniczności.
Languagepl polski
File
Wp+éyw frakcji.pdf 30.95 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?